Ajankohtaista

1600 900 Ahertava

Riskilähtöistä tietosuojatoimintaa

Kerroimme aiemmin, kuinka tietosuojan nykytila-analyysin myötä saadaan käsitys muun muassa tietosuoja-asetuksen vaatimuksista, henkilötietojen käyttötarkoituksista, henkilötietoja käsittelevistä järjestelmistä ja sovelluksista sekä henkilötietojen siirtotilanteista. Siten voidaan tehdä henkilötieto- ja sopimusinventaariota sekä tehdä kehittämistoimenpiteitä, kun on selkeä ymmärrys nykytilanteesta. Tämän jälkeen on suositeltavaa suorittaa tietoriskien tunnistaminen ja arviointi sekä valita riskitason mukaan hallintatoimenpiteet. Riskilähtöisyys ohjaa koko organisaation tietosuojatoimintaa ja…

768 589 Ahertava

Voidaanko tulevia rikoksia ennustaa?

Jyri tarkastelee yhdessä Mikko Aaltosen kanssa blogissa rikosten ennustettavuutta. Käy lukemassa blogi.

1280 853 Ahertava

Rikosten tilannetorjunnan 25 tekniikkaa

Jyri käsittelee blogissa rikosten tilannetorjunnan 25 tekniikkaa. Käy lukemassa blogi.

1600 900 Ahertava

Miten vastata EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin?

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR). Asetuksella kumottiin henkilötietodirektiivi, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla. Tietosuoja-asetus tuli jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi toukokuussa 2018. Asetus jättää jäsenvaltioiden lainsäätäjille kansallista, asetuksen säännöksiä täsmentävää ja täydentävää liikkumavaraa. Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2016 työryhmän (TATTI) selvittämään tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden tarvetta ja valmistelemaan…

1280 853 Ahertava

Turvallisuusalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistarpeista

Jyri käsittelee blogissa turvallisuusalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistarpeita. Käy lukemassa blogi.

595 842 Ahertava

Tietosuojahäiriöiden raportointi- ja käsittelymallit sekä tietosuojatason seuraaminen

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden uusi numero on julkaistu. Lehdessä Jyri käsittelee tietosuojahäiriöiden raportointi- ja käsittelymalleja sekä tietosuojatason seuraamista. Hän kirjoittaa lehteen hyvät käytänteet saada tietosuoja ajan tasalle -artikkelisarjaa.

595 841 Ahertava

Henkilöstön tietosuojakoulutukset ja henkilötietojen käsittelyohjeet

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden uusi numero on julkaistu. Lehdessä Jyri käsittelee henkilöstön tietosuojakoulutuksia ja henkilötietojen käsittelyohjeita. Hän kirjoittaa lehteen hyvät käytänteet saada tietosuoja ajan tasalle -artikkelisarjaa.

2200 1010 Ahertava

Wiltrainin asiantuntijaverkosto

Olemme liittyneet mukaan Wiltrainin kokeneeseen asiantuntijaverkostoon. Wiltrain on erikoistunut palvelemaan asiakkaita erityisesti strategiatyöskentelyssä, johtamisessa, myynnin kasvattamisessa ja tehokkuuden parantamisessa. Tuomme verkostoon riskienhallinnan,  turvallisuuden ja oikeudellista osaamista. Käy tutustumassa Wiltrainiin.

436 608 Ahertava

Tietosuoja osana tietoturvallisuutta

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden vuoden ensimmäinen numero on julkaistu. Lehdessä Jyri käsittelee tietosuojaa osana tietoturvallisuutta. Hän kirjoittaa lehteen hyvät käytänteet saada tietosuoja ajan tasalle -artikkelisarjaa.