Ajankohtaista

768 589 Ahertava

Voidaanko tulevia rikoksia ennustaa?

Jyri tarkastelee yhdessä Mikko Aaltosen kanssa blogissa rikosten ennustettavuutta. Käy lukemassa blogi.

1280 853 Ahertava

Rikosten tilannetorjunnan 25 tekniikkaa

Jyri käsittelee blogissa rikosten tilannetorjunnan 25 tekniikkaa. Käy lukemassa blogi.

1600 900 Ahertava

GDPR-vaatimukset – miten vastata EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin?

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR). Asetuksella kumottiin henkilötietodirektiivi, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla. Tietosuoja-asetus tuli jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi toukokuussa 2018. Asetus jättää jäsenvaltioiden lainsäätäjille kansallista, asetuksen säännöksiä täsmentävää ja täydentävää liikkumavaraa. Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2016 työryhmän (TATTI) selvittämään tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden tarvetta ja valmistelemaan…

1280 853 Ahertava

Turvallisuusalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistarpeista

Jyri käsittelee blogissa turvallisuusalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistarpeita. Käy lukemassa blogi.

2200 1010 Ahertava

Wiltrainin asiantuntijaverkosto

Olemme liittyneet mukaan Wiltrainin kokeneeseen asiantuntijaverkostoon. Wiltrain on erikoistunut palvelemaan asiakkaita erityisesti strategiatyöskentelyssä, johtamisessa, myynnin kasvattamisessa ja tehokkuuden parantamisessa. Tuomme verkostoon riskienhallinnan,  turvallisuuden ja oikeudellista osaamista. Käy tutustumassa Wiltrainiin.