Dokumentointi

Organisaatioiden riskienhallinta ja turvallisuustoimet tulee dokumentoida järjestelmällisesti niin, että tehdyt toimenpiteet ja velvollisuudet voidaan todentaa dokumentaation pohjalta. Dokumentaa­tion avulla voidaan myös ohjata koko organisaation toimintaa poikkeustilanteissa valmiiksi suunniteltujen toimintamallien avulla. Dokumentointi on erityisen tärkeää oikeusturvakysymysten takia, koska esimerkiksi työtapaturman tai tietovuodon sattuessa tarvitaan näyttöä turvallisuusasioiden dokumentoinnista ja perehdyttämisestä. Olemme laatineet paljon erilaisia standardien, sääntelyn ja organsaatioiden omaehtoista riskienhallinnan sekä turvallisuuden dokumentaatiota, kuten strategioita, käsikirjoja ja toimintaohjeita. Tässä on muutamia esimerkkejä erilaisista laatimistamme dokumenteista:

  • Tietoturvan käsikirja
  • Laatukäsikirja
  • Ympäristökäsikirja
  • Riskienhallinnan periaatteet
  • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
  • Työmaan turvallisuusdokumentaatio
  • Varhaisen välittämisen toimintamalli
  • Salassapitosopimus
  • Sähköpostin ja lokitietojen käsittelyohje
  • Jatkuvuussuunnitelma