Tietosuojan kehittämisprojekti

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR). Asetuksella kumottiin henkilötietodirektiivi, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla. Tietosuoja-asetus tuli jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi toukokuussa 2018. Tietosuojaan liittyvien asetuksen vaatimusten toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen vaatii jokaiselta organisaatiolta toimenpiteitä.

Tarjoamme asiantuntijapalvelun tietosuojan kehittämiseen, johon sisältyy seuraava palvelu:

 • Tietosuojan arviointi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksien mukaisesti yhdessä teidän nimeämän projektityöryhmän kanssa
 • Arviointi tehdään riskienhallinohjelmiston avulla, johon projektityöryhmällä on käyttöoikeus kolmeksi kuukaudeksi
 • Raportti nykytilasta ja kehitystoimenpiteistä
 • Tietosuojan mallidokumentaation läpikäynti ja työstämisen ohjeistaminen
 • Projektin lopuksi käydään yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet

Palveluun sisältyy lisäksi tietosuoja-asetuksen mukainen seuraava mallidokumentaatio:

 • Tietosuojapolitiikka
 • Tietosuojaorganisaatio, -roolit ja -vastuut
 • Tietokortti
 • Tietotilinpäätös
 • Tietosuoja- ja rekisteriselosteet loogisista rekistereistä
 • Sopimuksen tietosuojaliite
 • Henkilötietojen käsittelyohje
 • Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamiin reagoiminen
 • Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamaraportti
 • Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia koskeva ilmoitus
 • Riskienhallinnan vuosisuunnitelma
 • Tietosuojaryhmän pöytäkirja

Palvelun hinnoittelu

Tarjoamme palvelun 1 990 euron kokonaishinnalla. Riskienhallintaohjelmiston käyttöoikeus sisältyy kolmeksi kuukaudeksi projektityöryhmälle. Jos haluaa pelkästään ottaa käyttöön ohjelmiston, niin tietosuoja-asetuksen työkalun kuukausihinta on 39 euroa/käyttäjä. Mallidokumentaation voi ostaa käyttöön 990 euron hinnalla. Työkalu ja mallidokumentaatio on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.