Standardit ja vaatimustenmukaisuus

Organisaatioiden toiminnan muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi riskienhallinta on myös kehittynyt yhä haastavammaksi. Riskienhallinnassa tarvitaan organisaation kaikkien prosessien tarkastelua; toisin sanoen riskienhallinta tulee kytkeä osaksi ydinprosesseja. Johtamisen näkökulmasta on siis olennaista, että riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja on osana strategiakokonaisuutta ja päivittäistä tekemistä.

Olemme toteuttaneet useilla toimialoille yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä eri standardien ja vaatimustenmukaisia johtamis- ja hallintajärjestelmiä. Sertifioitu johtamisjärjestelmä on työkalu, joka tukee organisaation riskienhallintaa, liiketoiminnan jatkuvuutta, kehittymistä ja auttaa vastaamaan asiakkaiden odotuksiin. Meidän palvelut kattavat muun muassa seuraavia laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja tietoturvallisuusjärjestelmiä:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 20000
 • ISO 22301
 • ISO 27001
 • ISO 45001
 • ISAE 3000
 • ISAE 3402
 • PCI DSS
 • KATAKRI
 • VAHTI