En föregångare inom riskhantering och säkerhet

Ahertava är ett finskt företag som ägs av dess grundare och anställda. Vi är föregångare inom utveckling av riskhantering och säkerhet och hittar fördomsfritt på nya lösningar som svarar på våra kunders behov. Våra kunder är både offentliga och privata aktörer.

Våra experter har gedigen kunskap om undersökningsmetoder och statistik, vilket märks i uppdragen till exempel när vi utvecklar kundernas processer, servicemodeller och kostnadseffektivitet. Våra experter är akademiskt inriktade praktiska proffs. Vi ger också kontinuerligt nya förmågor möjlighet att utvecklas.

Experttjänster

Våra experter betjänar dig i allt som gäller utveckling av riskhantering och säkerhet. Vi har många erfarna experter som var och en har sitt eget specialområde. Läs mer om våra tjänster.

Utvecklingsprojekt för dataskyddet (GDPR)
1990 €
  • System som uppfyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)
Läs mer och beställ
Projekt som förbättrar data- och cybersäkerheten
1990 €
  • System som uppfyller kraven för ISO 27001-standard
Läs mer och beställ
Utvecklingsprojekt för riskhanteringen
1990 €
  • Riskhanteringsprocess som uppfyller kraven för ISO 31000-standard
Läs mer och beställ
Utvecklingsprojekt för kvalitetsledningen
1990 €
  • System som uppfyller kraven för ISO 9001-standard
Läs mer och beställ
Utvecklingsprojekt för arbetshälsan och arbetssäkerheten
1990 €
  • System som uppfyller kraven för ISO 45001-standard
Läs mer och beställ
Utvecklingsprojekt för miljöledning
1990 €
  • Kontrollsystem som uppfyller kraven för ISO 14001-standard
Läs mer och beställ

Utbildningstjänster

Vi erbjuder mångsidig utbildning inom riskhantering och säkerhet. Via oss kan du få utbildning som leder till en fristående examen eller delar av sådan utbildning. Vi har tillståndsutbildning för olika branscher. Vi ordnar också skräddarsydda utbildningar. Alla våra utbildare är erfarna experter och har pedagogisk behörighet.

Datasäkerhetens grunder-webbkurs
19 €
  • Datasäkerhetens grunder-webbkursen behandlar grundläggande datasäkerhetsfrågor oberoende av bransch. Under kursen lär sig eleverna principer och praxis för datasäkerhet och hur var och en kan främja datasäkerheten i sin dagliga verksamhet.
Dataskyddets grunder-webbkurs
19 €
  • Dataskyddets grunder-webbkursen behandlar grundläggande dataskyddsfrågor oberoende av bransch. Under webbkursen lär sig deltagarna dataskyddets grunder
  • principer och praxis samt vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med dataskyddet.

Forskningstjänster

Vårt mål är att vara en ansedd producent av tillämpad forskning inom riskhantering och säkerhet. För att nå det målet samarbetar vi med universitet och forskningsinstitutioner samt andra aktörer inom branschen. Syftet med våra forskningstjänster är att få fram information för beslutsfattande och utveckling av verksamheten.


Våra experter

Experterna på ahertava har utbildning inom olika branscher. Den gemensamma nämnaren är arbetets glädje och önskan att utveckla. Tillsammans har vi en mångsidig arbetserfarenhet och tvärvetenskaplig bakgrund. Vi har dessutom tillgång till en omfattande grupp inhemska och internationella toppexperter och ledare inom branschen. Vi sätter alltid ihop ett team som passar kundens behov för att hitta de bästa möjliga lösningarna.

 

Jyri Paasonen

Jyri är juris doktor och docent och specialiserad på utvecklings- och forskningsprojekt inom riskhantering och säkerhet där man implementerar standarder och krav samt utvecklar teknologiska lösningar.

+358 45 257 3488 | jyri.paasonen@ahertava.fi

 

Heidi Heiniö

Heidi är säkerhets- och arbetarskyddschef med lång erfarenhet. Hon är specialiserad på lokalitets-, miljö-, arbets- och personalsäkerhet.

+358 50 591 6586 | heidi.heinio@ahertava.fi

 

Harri Karjalainen

Harri är expert på informationshantering, med omfattande erfarenhet av olika uppgifter som serviceleverantör, köpare och expert inom it-branschen. Hans specialiteter är lösningsinriktat arbete och dokumentering.

+358 500 680 513 | harri.karjalainen@ahertava.fi

 

Kari Helislahti

Kari har lång erfarenhet av arbetsuppgifter som säkerhets- och riskhanteringschef i organisationer där säkerheten är kritisk. Han är specialiserad på riskhantering, helhetssäkerhet, beredskap och krisledning.

+358 400 445 824 | kari.helislahti@ahertava.fi

 

Janne Murtomäki

Janne är en erfaren expert på säkerhetssystem. Han är specialiserad på lokalitetssäkerhet, larmcentraler och säkerhetssystem samt integrering av dem.

+358 400 742 358 | janne.murtomaki@ahertava.fi

 

Jorma Hämynen

Jorma har mångsidig arbetserfarenhet av uppgifter som gäller datasäkerhet och dataskydd. Han är specialiserad på datasäkerhet, dataskydd och kontinuitet.

+358 400 571 535 | jorma.hamynen@ahertava.fi

 

Jyrki Mannelin

Jyrki är en erfaren jurist. Han är specialiserad på dataskydd och kvalitetsledning samt avtalsrätt.

+358 50 310 0970 | jyrki.mannelin@ahertava.fi

 

Jukka Virtanen

Jukka har gedigen erfarenhet av chefsuppgifter i internationella företag. Han är specialiserad på utveckling av ledning och verksamhetskultur samt riskhantering.

+358 40 581 9256 | jukka.virtanen@ahertava.fi

 

Pasi Lantto

Pasi är en erfaren expert på dataadministration. Han är specialiserad på dataadministrationsledning, processutveckling och dataskydd.

+358 50 372 5202 | pasi.lantto@ahertava.fi

 

Kari Sutinen

Kari har haft låsaffär en längre tid. Han är specialiserad på lokalitetssäkerhet, lås och passerkontroll samt kvalitetsledning.

+358 400 758 335 | kari.sutinen@ahertava.fi

 

Mika Jusslin

Mika har mångsidig erfarenhet som chef och expert i internationella företag där han jobbat både på landskontor och europeiska huvudkontor. Han är specialiserad på kvalitetsledning, datasäkerhet och informationsteknik.

+358 400 818 432 | mika.jusslin@ahertava.fi


Kunder

Kontaktuppgifter

Adress:
Porrassalmenkatu 18
50100 Mikkeli