En föregångare inom riskhantering och säkerhet

Ahertava är ett finskt företag som ägs av dess grundare och anställda. Vi är föregångare inom utveckling av riskhantering och säkerhet och hittar fördomsfritt på nya lösningar som svarar på våra kunders behov. Våra kunder är både offentliga och privata aktörer.

Våra experter har gedigen kunskap om undersökningsmetoder och statistik, vilket märks i uppdragen till exempel när vi utvecklar kundernas processer, servicemodeller och kostnadseffektivitet. Våra experter är akademiskt inriktade praktiska proffs. Vi ger också kontinuerligt nya förmågor möjlighet att utvecklas.

Våra experter

Experterna på ahertava har utbildning inom olika branscher. Den gemensamma nämnaren är arbetets glädje och önskan att utveckla. Tillsammans har vi en mångsidig arbetserfarenhet och tvärvetenskaplig bakgrund. Vi har dessutom tillgång till en omfattande grupp inhemska och internationella toppexperter och ledare inom branschen. Vi sätter alltid ihop ett team som passar kundens behov för att hitta de bästa möjliga lösningarna.

LÄS MER

Experttjänster

Våra experter betjänar dig i allt som gäller utveckling av riskhantering och säkerhet. Vi har många erfarna experter som var och en har sitt eget specialområde. Läs mer om våra tjänster.

Utvecklingsprojekt för dataskyddet (GDPR)
1990 €
  • System som uppfyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)
Läs mer
Projekt som förbättrar data- och cybersäkerheten
1990 €
  • System som uppfyller kraven för ISO 27001-standard
Läs mer
Utvecklingsprojekt för riskhanteringen
1990 €
  • Riskhanteringsprocess som uppfyller kraven för ISO 31000-standard
Läs mer
Utvecklingsprojekt för kvalitetsledningen
1990 €
  • System som uppfyller kraven för ISO 9001-standard
Läs mer
Utvecklingsprojekt för arbetshälsan och arbetssäkerheten
1990 €
  • System som uppfyller kraven för ISO 45001-standard
Läs mer
Utvecklingsprojekt för miljöledning
1990 €
  • Kontrollsystem som uppfyller kraven för ISO 14001-standard
Läs mer

Utbildningstjänster

Vi erbjuder mångsidig utbildning inom riskhantering och säkerhet. Via oss kan du få utbildning som leder till en fristående examen eller delar av sådan utbildning. Vi har tillståndsutbildning för olika branscher. Vi ordnar också skräddarsydda utbildningar. Alla våra utbildare är erfarna experter och har pedagogisk behörighet.

Forskningstjänster

Vårt mål är att vara en ansedd producent av tillämpad forskning inom riskhantering och säkerhet. För att nå det målet samarbetar vi med universitet och forskningsinstitutioner samt andra aktörer inom branschen. Syftet med våra forskningstjänster är att få fram information för beslutsfattande och utveckling av verksamheten.


Kunder

Kontaktuppgifter

Adress:
Porrassalmenkatu 21B
50100 Mikkeli