Våra experter

Experterna på ahertava har utbildning inom olika branscher. Den gemensamma nämnaren är arbetets glädje och önskan att utveckla. Tillsammans har vi en mångsidig arbetserfarenhet och tvärvetenskaplig bakgrund. Vi har dessutom tillgång till en omfattande grupp inhemska och internationella toppexperter och ledare inom branschen. Vi sätter alltid ihop ett team som passar kundens behov för att hitta de bästa möjliga lösningarna.

 

Jyri Paasonen

Jyri är juris doktor och docent och specialiserad på utvecklings- och forskningsprojekt inom riskhantering och säkerhet där man implementerar standarder och krav samt utvecklar teknologiska lösningar.

+358 45 257 3488 | jyri.paasonen@ahertava.fi | Blogg

 

Heidi Heiniö

Heidi är säkerhets- och arbetarskyddschef med lång erfarenhet. Hon är specialiserad på lokalitets-, miljö-, arbets- och personalsäkerhet.

+358 50 591 6586 | heidi.heinio@ahertava.fi

 

Harri Karjalainen

Harri är expert på informationshantering, med omfattande erfarenhet av olika uppgifter som serviceleverantör, köpare och expert inom it-branschen. Hans specialiteter är lösningsinriktat arbete och dokumentering.

+358 500 680 513 | harri.karjalainen@ahertava.fi

 

Kari Helislahti

Kari har lång erfarenhet av arbetsuppgifter som säkerhets- och riskhanteringschef i organisationer där säkerheten är kritisk. Han är specialiserad på riskhantering, helhetssäkerhet, beredskap och krisledning.

+358 400 445 824 | kari.helislahti@ahertava.fi

 

Janne Murtomäki

Janne är en erfaren expert på säkerhetssystem. Han är specialiserad på lokalitetssäkerhet, larmcentraler och säkerhetssystem samt integrering av dem.

+358 400 742 358 | janne.murtomaki@ahertava.fi

 

Jorma Hämynen

Jorma har mångsidig arbetserfarenhet av uppgifter som gäller datasäkerhet och dataskydd. Han är specialiserad på datasäkerhet, dataskydd och kontinuitet.

+358 400 571 535 | jorma.hamynen@ahertava.fi

 

Jyrki Mannelin

Jyrki är en erfaren jurist. Han är specialiserad på dataskydd och kvalitetsledning samt avtalsrätt.

+358 50 310 0970 | jyrki.mannelin@ahertava.fi

 

Jukka Virtanen

Jukka har gedigen erfarenhet av chefsuppgifter i internationella företag. Han är specialiserad på utveckling av ledning och verksamhetskultur samt riskhantering.

+358 40 581 9256 | jukka.virtanen@ahertava.fi

 

Pasi Lantto

Pasi är en erfaren expert på dataadministration. Han är specialiserad på dataadministrationsledning, processutveckling och dataskydd.

+358 50 372 5202 | pasi.lantto@ahertava.fi

 

Kari Sutinen

Kari har haft låsaffär en längre tid. Han är specialiserad på lokalitetssäkerhet, lås och passerkontroll samt kvalitetsledning.

+358 400 758 335 | kari.sutinen@ahertava.fi

 

Mika Jusslin

Mika har mångsidig erfarenhet som chef och expert i internationella företag där han jobbat både på landskontor och europeiska huvudkontor. Han är specialiserad på kvalitetsledning, datasäkerhet och informationsteknik.

+358 400 818 432 | mika.jusslin@ahertava.fi

Kontaktuppgifter

Adress:
Porrassalmenkatu 18
50100 Mikkeli