Utvecklingsprojekt för kvalitetsledningen

Vi erbjuder följande experttjänst för utveckling av kvalitetsledningen:

 • Bedömning av kvalitetsledningen enligt ISO 9001-standard tillsammans med en projektarbetsgrupp som ni utsett
 • Rapport om nuläget och utvecklingsåtgärder
 • Genomgång av modelldokumentation för kvalitetsledning och instruktioner om dokumenteringen
 • Till sist går vi tillsammans igenom de utarbetade dokumenten och åtgärderna som gjorts

Tjänsten inkluderar följande modelldokumentation enligt iso 9001-standard:

 • Corporate Governance Statement
 • Kvalitetspolitiken
 • Kvalitetshandbok
 • Processbeskrivningar
 • Anvisningar för dokumenthantering
 • Riskhanteringens årsplan
 • Ledningens syn

Tjänstens pris

Vi erbjuder tjänsten till ett helhetspris på 1 990 euro. Modelldokumentationen kan ni köpa för 990 euro. Modelldokumentationen kan fås på finska, svenska och engelska. Priserna inkluderar inte mervärdesskatt.

Tilläggsuppgifter

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig snarast. Vi svarar gärna på alla dina frågor och berättar mer om våra tjänster.