Projekt som förbättrar data- och cybersäkerheten

Vi erbjuder följande experttjänst för utveckling av data- och cybersäkerheten:

 • Bedömning av data- och cybersäkerheten enligt ISO 27001-standard tillsammans med en projektarbetsgrupp ni utsett
 • Rapport om nuläget och utvecklingsåtgärder
 • Genomgång av modelldokumentation för data- och cybersäkerheten samt instruktioner för dokumenteringen
 • Till sist går vi tillsammans igenom de utarbetade dokumenten och åtgärderna som gjorts

Tjänsten inkluderar följande modelldokumentation enligt iso 27001-standard:

 • Datasäkerhetspolitiken
 • Datasäkerhetshandbok
 • Plastkort
 • Hanteringsanvisningar för e-post och logguppgifter
 • Principer för distansanvändning
 • Åtgärderna då användarrätten till datasystem tar slut
 • Skydd av den fysiska omgivningen och säkerhetsklassificering av lokaler
 • Kontinuitetsplan (inkl. systemens återhämtningsplaner)
 • Anvisningar för säkerhetsbeskrivning gällande datasystemen
 • Reagerande på dataskydds- och datasäkerhetsavvikelser
 • Rapport om dataskydds- och datasäkerhetsavvikelser
 • Följderna av brott mot datasäkerheten

Tjänstens pris

Vi erbjuder tjänsten till ett helhetspris på 1 990 euro. Modelldokumentationen kan ni köpa för 990 euro. Modelldokumentationen kan fås på finska, svenska och engelska. Priserna inkluderar inte mervärdesskatt.

Tilläggsuppgifter

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig snarast. Vi svarar gärna på alla dina frågor och berättar mer om våra tjänster.