Utvecklingsprojekt för dataskyddet (GDPR)

Vi erbjuder följande experttjänst för utveckling av dataskyddet:

 • Bedömning av dataskyddet i förhållande till EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillsammans med en projektarbetsgrupp ni utsett
 • Rapport om nuläget och utvecklingsåtgärder
 • Genomgång av modelldokumentation för dataskyddet och instruktioner om dokumenteringen
 • Till sist går vi tillsammans igenom de utarbetade dokumenten och åtgärderna som gjorts

Tjänsten inkluderar följande modelldokumentation enligt dataskyddsförordningen:

 • Dataskyddspolitik
 • Dataskyddsorganisation, roller och ansvar
 • Plastkort
 • Databokslut
 • Dataskydds- och registerbeskrivningar av logiska register
 • Dataskyddsbilaga till avtal
 • Hanteringsinstruktioner för personuppgifter
 • Reagerande på dataskydds- och datasäkerhetsavvikelser
 • Rapport om dataskydds- och datasäkerhetsavvikelser
 • Anmälan om datasäkerhetsbrott gällande personuppgifter
 • Riskhanteringens årsplan
 • Dataskyddsgruppens protokoll

Tjänstens pris

Vi erbjuder tjänsten till ett helhetspris på 1 990 euro. Modelldokumentationen kan ni köpa för 990 euro. Modelldokumentationen kan fås på finska, svenska och engelska. Priserna inkluderar inte mervärdesskatt.

Tilläggsuppgifter

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig snarast. Vi svarar gärna på alla dina frågor och berättar mer om våra tjänster.