Utvecklingsprojekt för arbetshälsan och arbetssäkerheten

Vi erbjuder följande experttjänst för utveckling av arbetshälsan och arbetssäkerheten:

 • Bedömning av arbetshälsan och arbetssäkerheten enligt ISO 45001-standard tillsammans med en projektarbetsgrupp ni utsett
 • Rapport om nuläget och utvecklingsåtgärder
 • Genomgång av modelldokumentation för arbetshälsa och arbetssäkerhet samt instruktioner om dokumenteringen
 • Till sist går vi tillsammans igenom de utarbetade dokumenten och åtgärderna som gjorts

Tjänsten inkluderar följande modelldokumentation enligt iso 45001-standard:

 • Arbetshälso- och arbetssäkerhetspolitiken
 • Räddningsplan
 • Riskhanteringens årsplan
 • Säkerhetsdokumentation för arbetsplatser
 • Övervakningsplan för eldarbeten
 • Arbetarskyddets handlingsprogram
 • Verksamhetsmodell för tidigt beaktande
 • Likställdhetsplan

Tjänstens pris

Vi erbjuder tjänsten till ett helhetspris på 1 990 euro. Modelldokumentationen kan ni köpa för 990 euro. Modelldokumentationen kan fås på finska, svenska och engelska. Priserna inkluderar inte mervärdesskatt.

Tilläggsuppgifter

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig snarast. Vi svarar gärna på alla dina frågor och berättar mer om våra tjänster.