Utvecklingsprojekt för miljöledning

Vi erbjuder följande experttjänst för utveckling av miljöledningen:

 • Bedömning av miljöledningen enligt ISO 14001-standard tillsammans med en projektarbetsgrupp ni utsett
 • Rapport om nuläget och utvecklingsåtgärder
 • Genomgång av modelldokumentation för miljöledningen och instruktioner om dokumenteringen
 • Till sist går vi tillsammans igenom de utarbetade dokumenten och åtgärderna som gjorts

Tjänsten inkluderar också följande modelldokumentation enligt ISO 14001-standard:

 • Miljöpolitiken
 • Miljöhandbok
 • Instruktioner för tillvägagångssätt
 • Information om användningssäkerhet
 • Räddningsplan
 • Riskhanteringens årsplan
 • Ledningens syn

Tjänstens pris

Vi erbjuder tjänsten till ett helhetspris på 1 990 euro. Modelldokumentationen kan ni köpa för 990 euro. Modelldokumentationen kan fås på finska, svenska och engelska. Priserna inkluderar inte mervärdesskatt.

Ytterligare uppgifter

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig snarast. Vi svarar gärna på alla dina frågor och berättar mer om våra tjänster.