Tieto- ja kyberturvallisuus

Tieto- ja kyberturvallisuuden merkitys on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana palveluiden digitalisoitumisen ja tuotantotapojen sekä niiden ulkoistamisen myötä. Samoin käyttötavat ovat muuttuneet merkittävästi, kun etätyöskentely on lisääntynyt ja päätelaitteita on enemmän käytössä. Jatkuvasti paljastuu myös uusia merkittäviä haavoittuvuuksia, maailmanlaajuisesti rajusti leviäviä kiristyshaittaohjelmia ja tietomurtoja.

Tieto- ja kyberturvallisuuden toteuttaminen riippuu organisaation koosta ja toiminnasta, joten se tulee suhteuttaa toimintaan ja suojattaviin tietoihin sekä niiden riskitasoon nähden. Tietoturvallisuuden hallinta luo perustan organisaation tietoturvallisuudelle sisältäen prosessit, toimintatavat, ohjeet, politiikat ja tekniset ratkaisut. Liiketoiminnan suojaaminen ja sidosryhmien sekä asiakkaiden luottamus palveluihin on kilpailukyvyn ja liiketoiminnan jatkuvuuden edellytys. Toteutamme esimerkiksi seuraavia palveluita:

  • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen
  • Tietoturvallisuuden dokumentaation laadinta
  • Tietoturva-auditoinnit
  • Tietoriskien arvioinnit ja analysointi
  • Ulkoistamisessa ja hankinnoissa tietoturvavaatimukset
  • Jatkuvuus- ja toipumissuunnittelu