Asiantuntijat

Ahertavan osaajat koostuvat eri alojen ihmisistä, joita yhdistää työn tekemisen ilo ja halu kehittää. Joukossamme korostuu monipuolinen työkokemus ja poikkitieteellinen tausta. Asiantuntijoihimme kuuluu lisäksi kattava joukko alan sekä kansallisia että kansainvälisiä huippuasiantuntijoita ja johtajia. Kokoamme aina asiakkaan tarpeisiin sopivan tiimin parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi.

Jyri Paasonen

Jyri on oikeustieteen tohtori ja dosentti, joka on erikoistunut riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämis- ja tutkimusprojekteihin, joissa on implementoitu eri standardeja ja sääntelyn vaatimuksia sekä kehitetty teknologisia ratkaisuja.

+358 45 257 3488 | jyri.paasonen@ahertava.fiBlogi

Harri Karjalainen

Harri on kokenut tietohallinnon asiantuntija, jolla on mittava kokemus IT-alalta erilaisista tehtävistä palveluntarjoajan, ostajan ja asiantuntijan rooleissa. Hänen vahvuutena on ratkaisukeskeinen toimintatapa ja dokumentointi. Harrilla on ISO/IEC 27001 pääauditoijan sertifikaatti.

+358 500 680 513 | harri.karjalainen@ahertava.fi

Riikka Jylhä

Riikalla on monipuolinen työkokemus johtamis-, laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Hänellä on pätevyys toimia ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien johtavana arvioijana (Lead Auditor).

+358 40 196 3730 | riikka.jylha@ahertava.fi

Heidi Heiniö

Heidi on pitkän linjan turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö. Hän on erikoistunut toimitila-, ympäristö-, työ- ja henkilöstöturvallisuuteen.

+358 50 591 6586 | heidi.heinio@ahertava.fi

Janne Murtomäki

Janne on kokenut turvallisuusjärjestelmien asiantuntija. Hän on erikoistunut toimitilaturvallisuuteen, hälytyskeskus- ja turvallisuusjärjestelmiin sekä niiden integraatioihin.

+358 400 742 358 | janne.murtomaki@ahertava.fi

MARKKU MÄKELÄ

MARKULLA ON PITKÄ TYÖKOKEMUS PELASTUSALAN PÄÄLLYSTÖ- JA KOULUTUSTEHTÄVISTÄ. HÄN ON TOIMINUT USEISSA KANSALLISISSA TURVALLISUUSALAN TYÖRYHMISSÄ JA TUOTTANUT OPAS- SEKÄ KOULUTUSAINEISTOA. MARKKU ON MYÖS VAARALLISTEN AINEIDEN (ADR/VAK) TURVALLISUUSNEUVONANTAJA JA VAARALLISTEN KEMIKAALIEN KÄYTÖNVALVOJA.

+358 40 120 5808 | markku.makela@ahertava.fi

Jyrki Mannelin

Jyrki on kokenut lakimies. Hän on erikoistunut tietosuojaan ja laadunhallintaan sekä sopimusoikeuteen.

+358 50 310 0970 | jyrki.mannelin@ahertava.fi

Kari Sutinen

Kari on pitkän linjan lukkoliikeyrittäjä. Hän on erikoistunut toimitilaturvallisuuteen, lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmiin sekä laadunhallintaan.

+358 400 758 335 | kari.sutinen@ahertava.fi

Jukka Virtanen

Jukalla on vankka johtajakokemus kansainvälisten yritysten palveluksessa. Hän on erikoistunut johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämiseen sekä riskienhallintaan.

+358 40 581 9256 | jukka.virtanen@ahertava.fi

Timo Latsa

Timo on erityisluokanopettaja, AVEKKI-kouluttaja ja työnohjaaja. Hänellä on pitkä kokemus opettajana sekä yläkoulun että alakoulun erityisryhmissä. Hän on erikoistunut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lasten ja nuorten haastavan sekä aggressiivisen käyttäytymisen kohtaamiseen arjessa.

+358 44 350 6166 | timo.latsa@ahertava.fi

Kim Valtonen

Kim on tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija, jolla on myös laaja työkokemus turvallisuusalalta. Hän on erikoistunut tietoturvaan, tietosuojaan ja IT-ratkaisuihin.

+358 50 911 0678 | kim.valtonen@ahertava.fi

Juha Koivuniemi

Juhalla on pitkä kokemus pelastusalan ja ensihoidon tehtävistä. Hän on myös toiminut opettajana Helsingin Pelastuskoulussa. Juhan koulutuksessa viihdytään ja opitaan positiivisen kokemuksen kautta.

+358 50 458 2761 | juha.koivuniemi@ahertava.fi

Yhteystiedot

Pekka Kautto
myyntipäällikkö

+358 40 626 5554
pekka.kautto@ahertava.fi

Asiantuntijoiden yhteystiedot

Mikkelin toimisto
Porrassalmenkatu 21B
50100 Mikkeli