Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan kaikkien henkilötietojen käsittelyyn liittyvien vaatimusten noudattamista. Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä hyödyntäen tai manuaalisesti. Henkilötietojen käsittelyä ovat esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, haku, yhdistäminen, rajoittaminen ja poistaminen.

Tietosuoja on perusoikeus, joka tulee huomioida kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Vuonna 2018 EU-maissa astui voimaan uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), jonka tarkoituksena on suojata ja hallita organisaatioiden henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuoja-asetus ja sitä täydentämään säädetty kansallinen tietosuojalaki vaatii jokaiselta organisaatiolta toimenpiteitä asetuksen ja lain vaatimusten täyttämiseksi. Vaatimusten toteuttamisesta onkin tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta: siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla tietosuojavaatimukset täytetään varmasti kerralla oikein ja kunnolla.

Autamme teitä kaikissa tietosuojaan liittyvissä haasteissa

Asiantuntijapalvelut
Lue lisää
Tietosuojavastaava
Lue lisää
Koulutukset
Lue lisää

Tutustu myös tietosuojan asiantuntijoihimme ja lue lisää aiheesta

Asiantuntijat
Lue lisää

Tietosuojan asiantuntijapalvelut tuovat useita etuja organisaatiolle

Teettämämme asiakaskyselyn mukaan tietosuoja-asiakkaamme suosittelisivat palveluitamme hyvin todennäköisesti. Tietosuoja-asiakkaamme ovat kokeneet merkittävää seuraavaa hyötyä palveluistamme:

  • Parempi tietoriskien arviointi ja hallinta
  • Varmuus lakien ja tietosuoja-asetusten vaatimusten täyttämisestä
  • Tietosuoja-asetuksen mukainen dokumentaatio
  • Ajankäytön optimointi: aika käytetään tehokkaasti ja oleellisiin asioihin
  • Stressin ja kaaoksen välttäminen sekä tehokas projektien läpivienti

Yhteistyö kanssamme varmistaa, että organisaationne tietosuoja-asiat ovat hoidettu juuri niin kuin pitää ja asetuksen vaatimukset ovat täytetty. Yhteistyömme vapauttaa aikaanne keskittyä teidän liiketoimintanne kannalta oleellisiin asioihin.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.