Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan kaikkien henkilötietojen käsittelyyn liittyvien vaatimusten noudattamista. Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä hyödyntäen tai manuaalisesti. Henkilötietojen käsittelyä ovat esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, haku, yhdistäminen, rajoittaminen ja poistaminen.

Tietosuoja on perusoikeus, joka tulee huomioida kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Vuonna 2018 EU-maissa astui voimaan uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), jonka tarkoituksena on suojata ja hallita organisaatioiden henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuoja-asetus ja sitä täydentämään säädetty kansallinen tietosuojalaki vaatii jokaiselta organisaatiolta toimenpiteitä asetuksen ja lain vaatimusten täyttämiseksi. Vaatimusten toteuttamisesta onkin tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta: siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla tietosuojavaatimukset täytetään varmasti kerralla oikein ja kunnolla.

Autamme teitä kaikissa tietosuojaan liittyvissä haasteissa

Lue ajankohtaisia kirjoituksiamme tietosuojasta

Privacy Shield -järjestely ei täytä enää EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia

2076 686 Ahertava

Jyri Paasonen ja Harri Karjalainen käsittelevät blogissa Privacy Shield -järjestelyä ja siihen liittyvää merkittävää EU-tuomioistuimen päätöstä heinäkuulta. Käy lukemassa blogi.    

Miten vastata EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin?

1600 900 Ahertava

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR). Asetuksella kumottiin henkilötietodirektiivi, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla. Tietosuoja-asetus tuli jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi toukokuussa 2018.…

Tietosuojahäiriöiden raportointi- ja käsittelymallit sekä tietosuojatason seuraaminen

1600 900 Ahertava

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjällä on ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista. Ilmoitusvelvollisuus kohdistuu sekä valvontaviranomaiseen että rekisteröityihin. Rekisterinpitäjän tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 72 tunnin kuluessa siitä, kun loukkaus on havaittu. Ilmoitusta…

Henkilöstön tietosuojakoulutus ja henkilötietojen käsittelyohjeet

1600 603 Ahertava

Eduskunta on vihdoin hyväksynyt EU:n tietosuojapakettiin liittyvän tietosuojalain. Tietosuojalaki täsmentää ja täydentää henkilötietojen käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Useissa organisaatioissa on käyty tänä vuonna läpi henkilötietojen käsittelyyn liittyviä käytänteitä tietosuojalainsäädännön…

Tietosuojan asiantuntijapalvelut tuovat useita etuja organisaatiolle

Teettämämme asiakaskyselyn mukaan tietosuoja-asiakkaamme suosittelisivat palveluitamme hyvin todennäköisesti. Tietosuoja-asiakkaamme ovat kokeneet merkittävää seuraavaa hyötyä palveluistamme:

  • Parempi tietoriskien arviointi ja hallinta
  • Varmuus tietosuoja-asetuksen ja eri lainsäädännön vaatimusten täyttämisestä
  • Tietosuoja-asetuksen mukainen dokumentaatio
  • Ajankäytön optimointi: aika käytetään tehokkaasti ja oleellisiin asioihin
  • Stressin ja kaaoksen välttäminen sekä tehokas projektien läpivienti

Yhteistyö kanssamme varmistaa, että organisaationne tietosuoja-asiat ovat hoidettu juuri niin kuin pitää ja asetuksen vaatimukset ovat täytetty. Yhteistyömme vapauttaa aikaanne keskittyä teidän liiketoimintanne kannalta oleellisiin asioihin.

Aiheeseen liittyvät videot

Katso kaikki videot Ahertavan YouTube-kanavalla

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.