Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan kaikkien henkilötietojen käsittelyyn liittyvien vaatimusten noudattamista. Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä hyödyntäen tai manuaalisesti. Henkilötietojen käsittelyä ovat esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, haku, yhdistäminen, rajoittaminen ja poistaminen.

Tietosuoja on perusoikeus, joka tulee huomioida kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Vuonna 2018 EU-maissa astui voimaan uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), jonka tarkoituksena on suojata ja hallita organisaatioiden henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuoja-asetus ja sitä täydentämään säädetty kansallinen tietosuojalaki vaatii jokaiselta organisaatiolta toimenpiteitä asetuksen ja lain vaatimusten täyttämiseksi. Vaatimusten toteuttamisesta onkin tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta: siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla tietosuojavaatimukset täytetään varmasti kerralla oikein ja kunnolla.

Autamme teitä kaikissa tietosuojaan liittyvissä haasteissa

Lue ajankohtaisia kirjoituksiamme tietosuojasta

Milloin olette viimeksi käyneet läpi tietosuojan nykytilanteen?

Milloin olette viimeksi käyneet läpi tietosuojan nykytilanteen? 1600 900 Ahertava

Yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) vaatimusten toteuttaminen vaatii jokaiselta organisaatiolta säännöllisiä toimenpiteitä vuosittain. Tarjoamme selkeän palvelun tietosuojavaatimusten säännölliseksi toteuttamiseksi. Tietosuojan nykytila-analyysi ja kehitystoimenpiteet Tietosuojan nykytila-analyysissä arvioidaan organisaation nykytila…

Riskilähtöistä tietosuojatoimintaa

Riskilähtöistä tietosuojatoimintaa 1600 900 Ahertava

Kerroimme aiemmin, kuinka tietosuojan nykytila-analyysin myötä saadaan käsitys muun muassa tietosuoja-asetuksen vaatimuksista, henkilötietojen käyttötarkoituksista, henkilötietoja käsittelevistä järjestelmistä ja sovelluksista sekä henkilötietojen siirtotilanteista. Siten voidaan tehdä henkilötieto- ja sopimusinventaariota sekä tehdä kehittämistoimenpiteitä,…

Tietosuojahäiriöiden raportointi- ja käsittelymallit sekä tietosuojatason seuraaminen

Tietosuojahäiriöiden raportointi- ja käsittelymallit sekä tietosuojatason seuraaminen 1600 900 Ahertava

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjällä on ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista. Ilmoitusvelvollisuus kohdistuu sekä valvontaviranomaiseen että rekisteröityihin. Rekisterinpitäjän tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 72 tunnin kuluessa siitä, kun loukkaus on havaittu. Ilmoitusta…

Henkilöstön tietosuojakoulutus ja henkilötietojen käsittelyohjeet

Henkilöstön tietosuojakoulutus ja henkilötietojen käsittelyohjeet 1600 603 Ahertava

Useissa organisaatioissa on käyty viime vuosina läpi henkilötietojen käsittelyyn liittyviä käytänteitä tietosuojalainsäädännön uudistuksen myötä. On tärkeää hahmottaa kokonaiskuva eli milloin ollaan rekisterinpitäjä ja milloin käsittelijän roolissa. Huolellinen henkilöstön tietosuojakoulutus ja -ohjeistus…

Tietosuojan asiantuntijapalvelut tuovat useita etuja organisaatiolle

Teettämämme asiakaskyselyn mukaan tietosuoja-asiakkaamme suosittelisivat palveluitamme hyvin todennäköisesti. Tietosuoja-asiakkaamme ovat kokeneet merkittävää seuraavaa hyötyä palveluistamme:

  • Parempi tietoriskien arviointi ja hallinta
  • Varmuus tietosuoja-asetuksen ja eri lainsäädännön vaatimusten täyttämisestä
  • Tietosuoja-asetuksen mukainen dokumentaatio
  • Ajankäytön optimointi: aika käytetään tehokkaasti ja oleellisiin asioihin
  • Stressin ja kaaoksen välttäminen sekä tehokas projektien läpivienti

Yhteistyö kanssamme varmistaa, että organisaationne tietosuoja-asiat ovat hoidettu juuri niin kuin pitää ja asetuksen vaatimukset ovat täytetty. Yhteistyömme vapauttaa aikaanne keskittyä teidän liiketoimintanne kannalta oleellisiin asioihin.

Aiheeseen liittyvät videot

Katso kaikki videot Ahertavan YouTube-kanavalla

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.