Jatkuvuudenhallinta

Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan organisaation ydintoimintojen varmistamista ennalta määriteltyjen mallien mukaan normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Jatkuvuudenhallinnan merkitys on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Palveluita digitalisoidaan, tuotantotavat muuttuvat ja niitä ulkoistetaan enemmän kuin koskaan. Myös lisääntynyt kansainvälinen epävarmuus ja pandemia ovat osoittaneet jatkuvuudenhallinnan merkityksen.

Jatkuvuuden hallintajärjestelmän tarkoitus on valmistella organisaation häiriön aikaiseen toimintaan vaadittavat hallintakeinot, mahdollistettava niiden käyttö ja ylläpidettävä niitä. Jatkuvuudenhallinta pitää sisällään kriisinhallinnan, jatkuvuussuunnittelun ja toipumissuunnittelun.

Organisaation on suositeltavaa toteuttaa jatkuvuuden hallintajärjestelmä, johon sisältyvät tarvittavat prosessit ja niiden keskinäiset vaikutukset sekä dokumentaatio. Toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää ISO 22301 -standardia. Näin vaatimukset on helpompi tunnistaa ja hallintatoimenpiteet voidaan määrittää systemaattisesti.

Eri vaatimusten toteuttamisesta on tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta. Siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla jatkuvuudenhallinnan vaatimukset täytetään varmasti oikein ja aukottomasti.

Autamme teitä kaikissa jatkuvuudenhallintaan liittyvissä haasteissa

Ajankohtaisia kirjoituksia jatkuvuudenhallinnasta

ISO 45001 -standardin avulla lakisääteiset turvallisuusvelvoitteet kerralla kuntoon

1416 1472 Ahertava

Organisaatioilla on useita lakisääteisiä vaatimuksia turvallisuuteen liittyen. Turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on uudistunut 2000-luvulla siten, että keskeistä on riskilähtöisyys ja lakien tavoitteena on kielto- sekä käskynormien sijaan antaa työpaikoille vastuuta turvallisuuden…

Minkälainen on hyvä työsuojelupäällikkö?

1013 786 Ahertava

Työsuojelun kunnolliseen hoitamiseen kannattaa organisaatioiden nykyään panostaa, koska työssä riskit muuttuvat työelämän jatkuvan muutostilan myötä. Lisäksi se osoittaa kaikille, että organisaatio välittää henkilöstöstään. Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestymiselle olennaista. Tämä…

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa

1800 1013 Ahertava

Työntekijöille on tärkeää saada työpaikalla äänensä kuuluviin ja olla mukana vaikuttamassa mahdollisimman paljon heitä itseään koskevissa asioissa, jotta työssä voitaisiin ja viihdyttäisiin hyvin. Onkin myös työn­an­ta­jan edun mu­kais­ta ot­taa huo­mi­oon…

Työsuojelu on tuloksellista yhteistoimintaa

2732 1544 Ahertava

Työelämä on jatkuvassa muutostilassa. Yhteiskunnassa pyritään siihen, että työurat pitenevät ja ihmiset jatkavat työssään nykyistä kauemmin. Työelämä kokonaisuudessaan vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin, organisaatioiden tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen. Työn tuleekin…

Aiheeseen liittyvät videot

Katso kaikki videot Ahertavan YouTube-kanavalla

Jatkuvuudenhallinnan asiantuntijapalvelut tuovat useita etuja organisaatiolle

Teettämämme asiakaskyselyn mukaan jatkuvuudenhallinta-asiakkaamme suosittelisivat palveluitamme hyvin todennäköisesti. Jatkuvuudenhallinta-asiakkaamme ovat kokeneet merkittävää seuraavaa hyötyä palveluistamme:

  • Parempi jatkuvuuden- ja kriisinhallinta
  • Hyvä ja selkeä dokumentaatio
  • Ajankäytön optimointi: aika käytetään tehokkaasti ja oleellisiin asioihin
  • Jatkuvuudenhallinnan hyvä ymmärrys liiketoiminnalle
  • Tehokas projektien läpivienti

Yhteistyö kanssamme varmistaa, että organisaationne jatkuvuudenhallinta-asiat ovat hoidettu juuri niin kuin pitää. Yhteistyömme vapauttaa aikaanne keskittyä teidän liiketoimintanne kannalta oleellisiin asioihin.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.