Jatkuvuudenhallinta

Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan organisaation ydintoimintojen varmistamista ennalta määriteltyjen mallien mukaan normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Jatkuvuudenhallinnan merkitys on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Palveluita digitalisoidaan, tuotantotavat muuttuvat ja niitä ulkoistetaan enemmän kuin koskaan. Myös lisääntynyt kansainvälinen epävarmuus ja pandemia ovat osoittaneet jatkuvuudenhallinnan merkityksen.

Jatkuvuuden hallintajärjestelmän tarkoitus on valmistella organisaation häiriön aikaiseen toimintaan vaadittavat hallintakeinot, mahdollistettava niiden käyttö ja ylläpidettävä niitä. Jatkuvuudenhallinta pitää sisällään kriisinhallinnan, jatkuvuussuunnittelun ja toipumissuunnittelun.

Organisaation on suositeltavaa toteuttaa jatkuvuuden hallintajärjestelmä, johon sisältyvät tarvittavat prosessit ja niiden keskinäiset vaikutukset sekä dokumentaatio. Toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää ISO 22301 -standardia. Näin vaatimukset on helpompi tunnistaa ja hallintatoimenpiteet voidaan määrittää systemaattisesti.

Eri vaatimusten toteuttamisesta on tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta. Siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla jatkuvuudenhallinnan vaatimukset täytetään varmasti oikein ja aukottomasti.

Autamme teitä kaikissa jatkuvuudenhallintaan liittyvissä haasteissa

Ajankohtaisia kirjoituksia jatkuvuudenhallinnasta

Miten otetaan riskit haltuun? Onnistunut riskienhallinta auttaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

1013 786 Ahertava

Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan, ja yksittäisten epävarmuustekijöiden sijasta tänä päivänä organisaatiot joutuvat hallitsemaan niitä koskettavia riskejä systemaattisesti. Riskienhallinnan vaatimukset tulevatkin jo eri lakien ja standardien sekä kumppaneiden vaatimuksista. Jokaisen…

Tieto- ja kyberturvallisuus – kuinka otan haltuun?

2560 1600 Ahertava

Viime vuonna organisaatioissa tehtiin paljon kehitystoimenpiteitä tietosuojan osalta, kun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi. Suomeen saatiin vihdoin ja viimein voimaan kansallinen tietosuojalaki tämän vuoden alusta. Nyt meillä on toimivaltainen valvontaviranomainen.…

Privacy Shield -järjestely ei täytä enää EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia

2076 686 Ahertava

Jyri Paasonen ja Harri Karjalainen käsittelevät blogissa Privacy Shield -järjestelyä ja siihen liittyvää merkittävää EU-tuomioistuimen päätöstä heinäkuulta. Käy lukemassa blogi.    

Miten vastata EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin?

1600 900 Ahertava

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR). Asetuksella kumottiin henkilötietodirektiivi, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla. Tietosuoja-asetus tuli jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi toukokuussa 2018.…

Aiheeseen liittyvät videot

Katso kaikki videot Ahertavan YouTube-kanavalla

Jatkuvuudenhallinnan asiantuntijapalvelut tuovat useita etuja organisaatiolle

Teettämämme asiakaskyselyn mukaan jatkuvuudenhallinta-asiakkaamme suosittelisivat palveluitamme hyvin todennäköisesti. Jatkuvuudenhallinta-asiakkaamme ovat kokeneet merkittävää seuraavaa hyötyä palveluistamme:

  • Parempi jatkuvuuden- ja kriisinhallinta
  • Hyvä ja selkeä dokumentaatio
  • Ajankäytön optimointi: aika käytetään tehokkaasti ja oleellisiin asioihin
  • Jatkuvuudenhallinnan hyvä ymmärrys liiketoiminnalle
  • Tehokas projektien läpivienti

Yhteistyö kanssamme varmistaa, että organisaationne jatkuvuudenhallinta-asiat ovat hoidettu juuri niin kuin pitää. Yhteistyömme vapauttaa aikaanne keskittyä teidän liiketoimintanne kannalta oleellisiin asioihin.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.