Työterveys ja työturvallisuus

Organisaatioilla on useita lakisääteisiä vaatimuksia turvallisuuteen liittyen. Turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on uudistunut 2000-luvulla siten, että keskeistä on riskilähtöisyys ja lakien tavoitteena on kielto- sekä käskynormien sijaan antaa työpaikoille vastuuta turvallisuuden toteuttamiseksi.

Tämän myötä esimerkiksi työturvallisuuslain katsotaan rakentuvan turvallisuusjohtamisen ajatukselle. Konkreettisesti muutos näkyy työturvallisuuden hallinnan aikaisempaa selkeämpänä kytkemisenä työnantajan velvollisuudeksi, jatkuvan työympäristön ja työolosuhteiden arvioinnin sekä kehittämisen korostumisena.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on selkeä kilpailuvaltti. Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen on kokonaisvaltaista ja laaja-alaista, edistämiseen liittyvät toimet kohdistuvat muun muassa henkilöstöön, työympäristöön, prosesseihin ja johtamiseen.

Toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää olemassa olevia hallintamalleja, kuten ISO 45001 -standardia. Tämä standardi tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen ja terveellisempien sekä turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. Valmiin mallin mukaan tarkasteltuna vaatimukset on helpompi tunnistaa ja kaikki hallintatoimenpiteet tulee varmasti tehtyä.

Näiden kaikkien vaatimusten toteuttamisesta tulee helposti iso haaste, josta suoriutuminen tuottaa turhaa stressiä, kuluttaa paljon aikaa ja tuntuu hyvin monimutkaiselta prosessilta. Näitä helpottaaksemme tarjoamme selkeitä ja yksilöllisesti räätälöityjä palveluita, joiden avulla kaikki turvallisuusvaatimukset tulee varmasti täytettyä.

Ahertava selättää kaikki työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät haasteet

Ajankohtaisia kirjoituksia aiheesta

Työturvallisuuslaki muuttuu 1.6.2023

Työturvallisuuslaki muuttuu 1.6.2023 856 518 Ahertava

Työturvallisuuslaki muuttuu 1.6.2023. Uudella työturvallisuuslain muuttamisesta annetulla lailla (222/2023) pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä. Uudistus liittyy hallitusohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen julkisen talouden vahvistamisesta työllisyysastetta nostamalla.Tämä puolestaan…

Kohdennetut työturvallisuuskorttikoulutukset

Kohdennetut työturvallisuuskorttikoulutukset 281 179 Ahertava

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Koulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. Työturvallisuuskortin suorittanut henkilö osaa havainnoida vaaratilanteita ja riskejä sekä tiedostamaan työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa myös…

Koulutamme ensiapua! 

Koulutamme ensiapua!  420 280 Ahertava

Työnantajalla on velvollisuus työturvallisuuslain mukaan huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Valikoimastamme löytyy monipuoliset ensiapukoulutukset, joissa kouluttajina toimivat päivittäin ensihoito- ja pelastustehtävissä toimivat ammattilaiset. Ensiapukoulutuksia on tarjolla eri pituisina (4 h, 8 h…

Ryhtiliike työsuojelutoimintaan

Ryhtiliike työsuojelutoimintaan 2732 1544 Ahertava

Työsuojeluorganisaation osaaminen on tärkeää, jotta työsuojelutoimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää. Kouluttamalla työsuojeluhenkilöstöä luodaan työsuojelun kulttuuria ja samalla varmistetaan riittävä tietotaso, jotta osa-aluetta voidaan kehittää organisaatiossa omatoimisesti. Ahertavan avoimessa koulutustarjonnassa oleviin…

Aiheeseen liittyvät videot

Katso kaikki videot Ahertavan YouTube-kanavalla

Käyttämällä työterveyden ja työturvallisuuden asiantuntijapalveluja saavutat useita etuja

Asiantuntijatiimimme tuottaa tyytyväisiä asiakkaita, jotka kyselyn perusteella suosittelisivat tätä palvelua erittäin todennäköisesti muillekin. Esimerkiksi seuraavat hyödyt ovat tulleet kyselyissä esiin:

  • Kokonaisvaltainen riskien arviointi ja hallinta.
  • Varmuus lakisääteisten vaatimusten täyttämisestä.
  • ISO 45001 -standardin mukainen hallintajärjestelmä ja dokumentaatio.
  • Käytetty aika kuluu tehokkaasti ja olennaisiin asioihin.
  • Hyvä ymmärrys työterveyden ja työturvallisuuden tärkeydestä liiketoiminnalle.
  • Projekti toteutetaan alusta loppuun tehokkaasti.

Tilaamalla räätälöidyn asiantuntijapalvelun voit varmistua siitä, että organisaationne työterveys ja työturvallisuus on hoidossa kaikkien standardien mukaan. Samalla vapautat oman ajankäytön muihin liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin ja vähennät merkittävästi stressiä, kaaosta ja kiirettä.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.

    Lue lisää aiheesta: