Työterveys ja työturvallisuus

Organisaatioilla on useita lakisääteisiä vaatimuksia turvallisuuteen liittyen. Turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on uudistunut 2000-luvulla siten, että keskeistä on riskilähtöisyys ja lakien tavoitteena on kielto- sekä käskynormien sijaan antaa työpaikoille vastuuta turvallisuuden toteuttamiseksi.

Tämän myötä esimerkiksi työturvallisuuslain katsotaan rakentuvan turvallisuusjohtamisen ajatukselle. Konkreettisesti muutos näkyy työturvallisuuden hallinnan aikaisempaa selkeämpänä kytkemisenä työnantajan velvollisuudeksi, jatkuvan työympäristön ja työolosuhteiden arvioinnin sekä kehittämisen korostumisena.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on selkeä kilpailuvaltti. Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen on kokonaisvaltaista ja laaja-alaista, edistämiseen liittyvät toimet kohdistuvat muun muassa henkilöstöön, työympäristöön, prosesseihin ja johtamiseen.

Toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää olemassa olevia hallintamalleja, kuten ISO 45001 -standardia. Tämä standardi tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen ja terveellisempien sekä turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. Valmiin mallin mukaan tarkasteltuna vaatimukset on helpompi tunnistaa ja kaikki hallintatoimenpiteet tulee varmasti tehtyä.

Näiden kaikkien vaatimusten toteuttamisesta tulee helposti iso haaste, josta suoriutuminen tuottaa turhaa stressiä, kuluttaa paljon aikaa ja tuntuu hyvin monimutkaiselta prosessilta. Näitä helpottaaksemme tarjoamme selkeitä ja yksilöllisesti räätälöityjä palveluita, joiden avulla kaikki turvallisuusvaatimukset tulee varmasti täytettyä.

Ahertava selättää kaikki työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät haasteet

Ajankohtaisia kirjoituksia aiheesta

ISO 45001 -standardin avulla lakisääteiset turvallisuusvelvoitteet kerralla kuntoon

1416 1472 Ahertava

Organisaatioilla on useita lakisääteisiä vaatimuksia turvallisuuteen liittyen. Turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on uudistunut 2000-luvulla siten, että keskeistä on riskilähtöisyys ja lakien tavoitteena on kielto- sekä käskynormien sijaan antaa työpaikoille vastuuta turvallisuuden…

Minkälainen on hyvä työsuojelupäällikkö?

1013 786 Ahertava

Työsuojelun kunnolliseen hoitamiseen kannattaa organisaatioiden nykyään panostaa, koska työssä riskit muuttuvat työelämän jatkuvan muutostilan myötä. Lisäksi se osoittaa kaikille, että organisaatio välittää henkilöstöstään. Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestymiselle olennaista. Tämä…

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa

1800 1013 Ahertava

Työntekijöille on tärkeää saada työpaikalla äänensä kuuluviin ja olla mukana vaikuttamassa mahdollisimman paljon heitä itseään koskevissa asioissa, jotta työssä voitaisiin ja viihdyttäisiin hyvin. Onkin myös työn­an­ta­jan edun mu­kais­ta ot­taa huo­mi­oon…

Työsuojelu on tuloksellista yhteistoimintaa

2732 1544 Ahertava

Työelämä on jatkuvassa muutostilassa. Yhteiskunnassa pyritään siihen, että työurat pitenevät ja ihmiset jatkavat työssään nykyistä kauemmin. Työelämä kokonaisuudessaan vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin, organisaatioiden tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen. Työn tuleekin…

Aiheeseen liittyvät videot

Katso kaikki videot Ahertavan YouTube-kanavalla

Käyttämällä työterveyden ja työturvallisuuden asiantuntijapalveluja saavutat useita etuja

Asiantuntijatiimimme tuottaa tyytyväisiä asiakkaita, jotka kyselyn perusteella suosittelisivat tätä palvelua erittäin todennäköisesti muillekin. Esimerkiksi seuraavat hyödyt ovat tulleet kyselyissä esiin:

  • Kokonaisvaltainen riskien arviointi ja hallinta.
  • Varmuus lakisääteisten vaatimusten täyttämisestä.
  • ISO 45001 -standardin mukainen hallintajärjestelmä ja dokumentaatio.
  • Käytetty aika kuluu tehokkaasti ja olennaisiin asioihin.
  • Hyvä ymmärrys työterveyden ja työturvallisuuden tärkeydestä liiketoiminnalle.
  • Projekti toteutetaan alusta loppuun tehokkaasti.

Tilaamalla räätälöidyn asiantuntijapalvelun voit varmistua siitä, että organisaationne työterveys ja työturvallisuus on hoidossa kaikkien standardien mukaan. Samalla vapautat oman ajankäytön muihin liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin ja vähennät merkittävästi stressiä, kaaosta ja kiirettä.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.

Lue lisää aiheesta: