Tiedonhallinta

Tiedonhallinta on tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan koko tiedon elinkaaren ajan. Nykyään tietoa tulvii ovista ja ikkunoista.

Organisaatioissa käsitelläänkin huomattavia määriä tietoa asiakkaista, henkilöstöstä, sopimuksista, taloudesta ja muista tärkeistä asioista. Tietoa siirretään puheena, paperidokumentteina ja sähköisessä muodossa. Toimiva tiedonhallinta helpottaakin käyttäjien arkea ja vähentää organisaation tiedonkäsittelyyn liittyviä riskejä. Tiedonhallinta on yksi organisaation toiminnan kulmakivistä. 

Organisaation on suositeltavaa määritellä tiedonhallintamalli, joka on selkeä kuvaus toimintaympäristön tiedonhallinnasta. Siihen sisältyvät tarvittavat prosessit, tietojärjestelmät ja dokumentaatio.

Tiedonhallinnan toteuttamisesta on tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta. Virheelliset tiedot johtavat harhaan, ja tiedon etsimiseen kuluva aika onkin pois muusta toiminnasta.Siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla tiedonhallinta saadaan kuntoon.

Autamme teitä kaikissa tiedonhallintaan liittyvissä haasteissa

Lue ajankohtaisia kirjoituksiamme tiedonhallinnasta

Miten otetaan riskit haltuun? Onnistunut riskienhallinta auttaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

1013 786 Ahertava

Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan, ja yksittäisten epävarmuustekijöiden sijasta tänä päivänä organisaatiot joutuvat hallitsemaan niitä koskettavia riskejä systemaattisesti. Riskienhallinnan vaatimukset tulevatkin jo eri lakien ja standardien sekä kumppaneiden vaatimuksista. Jokaisen…

Tieto- ja kyberturvallisuus – kuinka otan haltuun?

2560 1600 Ahertava

Viime vuonna organisaatioissa tehtiin paljon kehitystoimenpiteitä tietosuojan osalta, kun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi. Suomeen saatiin vihdoin ja viimein voimaan kansallinen tietosuojalaki tämän vuoden alusta. Nyt meillä on toimivaltainen valvontaviranomainen.…

Privacy Shield -järjestely ei täytä enää EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia

2076 686 Ahertava

Jyri Paasonen ja Harri Karjalainen käsittelevät blogissa Privacy Shield -järjestelyä ja siihen liittyvää merkittävää EU-tuomioistuimen päätöstä heinäkuulta. Käy lukemassa blogi.    

Miten vastata EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin?

1600 900 Ahertava

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR). Asetuksella kumottiin henkilötietodirektiivi, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla. Tietosuoja-asetus tuli jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi toukokuussa 2018.…

Tiedonhallinnan asiantuntijapalvelut tuovat useita etuja organisaatiolle

Teettämämme asiakaskyselyn mukaan tiedonhallinta-asiakkaamme suosittelisivat palveluitamme hyvin todennäköisesti. Tiedonhallinta-asiakkaamme ovat kokeneet merkittävää seuraavaa hyötyä palveluistamme:

  • Parempi tiedonhallinta, joka helpottaa henkilöstön arkea
  • Varmuus tietoturvasta ja tietosuojasta sekä eri vaatimusten täyttämisestä
  • Selkeä dokumentaatio ja kuvaus
  • Ajankäytön optimointi: aika käytetään tehokkaasti ja oleellisiin asioihin
  • Tiedonhallinnan hyvä ymmärrys liiketoiminnalle
  • Tehokas projektien läpivienti

Yhteistyö kanssamme varmistaa, että organisaationne tiedonhallinta-asiat ovat hoidettu juuri niin kuin pitää. Yhteistyömme vapauttaa aikaanne keskittyä teidän liiketoimintanne kannalta oleellisiin asioihin.

Aiheeseen liittyvät videot

Katso kaikki videot Ahertavan YouTube-kanavalla

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.