Tiedonhallinta

Tiedonhallinta on tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan koko tiedon elinkaaren ajan. Nykyään tietoa tulvii ovista ja ikkunoista.

Organisaatioissa käsitelläänkin huomattavia määriä tietoa asiakkaista, henkilöstöstä, sopimuksista, taloudesta ja muista tärkeistä asioista. Tietoa siirretään puheena, paperidokumentteina ja sähköisessä muodossa. Toimiva tiedonhallinta helpottaakin käyttäjien arkea ja vähentää organisaation tiedonkäsittelyyn liittyviä riskejä. Tiedonhallinta on yksi organisaation toiminnan kulmakivistä. 

Organisaation on suositeltavaa määritellä tiedonhallintamalli, joka on selkeä kuvaus toimintaympäristön tiedonhallinnasta. Siihen sisältyvät tarvittavat prosessit, tietojärjestelmät ja dokumentaatio.

Tiedonhallinnan toteuttamisesta on tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta. Virheelliset tiedot johtavat harhaan, ja tiedon etsimiseen kuluva aika onkin pois muusta toiminnasta.Siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla tiedonhallinta saadaan kuntoon.

Autamme teitä kaikissa tiedonhallintaan liittyvissä haasteissa

Lue ajankohtaisia kirjoituksiamme tiedonhallinnasta

ISO 45001 -standardin avulla lakisääteiset turvallisuusvelvoitteet kerralla kuntoon

1416 1472 Ahertava

Organisaatioilla on useita lakisääteisiä vaatimuksia turvallisuuteen liittyen. Turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on uudistunut 2000-luvulla siten, että keskeistä on riskilähtöisyys ja lakien tavoitteena on kielto- sekä käskynormien sijaan antaa työpaikoille vastuuta turvallisuuden…

Minkälainen on hyvä työsuojelupäällikkö?

1013 786 Ahertava

Työsuojelun kunnolliseen hoitamiseen kannattaa organisaatioiden nykyään panostaa, koska työssä riskit muuttuvat työelämän jatkuvan muutostilan myötä. Lisäksi se osoittaa kaikille, että organisaatio välittää henkilöstöstään. Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestymiselle olennaista. Tämä…

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa

1800 1013 Ahertava

Työntekijöille on tärkeää saada työpaikalla äänensä kuuluviin ja olla mukana vaikuttamassa mahdollisimman paljon heitä itseään koskevissa asioissa, jotta työssä voitaisiin ja viihdyttäisiin hyvin. Onkin myös työn­an­ta­jan edun mu­kais­ta ot­taa huo­mi­oon…

Työsuojelu on tuloksellista yhteistoimintaa

2732 1544 Ahertava

Työelämä on jatkuvassa muutostilassa. Yhteiskunnassa pyritään siihen, että työurat pitenevät ja ihmiset jatkavat työssään nykyistä kauemmin. Työelämä kokonaisuudessaan vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin, organisaatioiden tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen. Työn tuleekin…

Tiedonhallinnan asiantuntijapalvelut tuovat useita etuja organisaatiolle

Teettämämme asiakaskyselyn mukaan tiedonhallinta-asiakkaamme suosittelisivat palveluitamme hyvin todennäköisesti. Tiedonhallinta-asiakkaamme ovat kokeneet merkittävää seuraavaa hyötyä palveluistamme:

  • Parempi tiedonhallinta, joka helpottaa henkilöstön arkea
  • Varmuus tietoturvasta ja tietosuojasta sekä eri vaatimusten täyttämisestä
  • Selkeä dokumentaatio ja kuvaus
  • Ajankäytön optimointi: aika käytetään tehokkaasti ja oleellisiin asioihin
  • Tiedonhallinnan hyvä ymmärrys liiketoiminnalle
  • Tehokas projektien läpivienti

Yhteistyö kanssamme varmistaa, että organisaationne tiedonhallinta-asiat ovat hoidettu juuri niin kuin pitää. Yhteistyömme vapauttaa aikaanne keskittyä teidän liiketoimintanne kannalta oleellisiin asioihin.

Aiheeseen liittyvät videot

Katso kaikki videot Ahertavan YouTube-kanavalla

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.