Riskienhallinta

Riski on tapahtuma, joka saattaa vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Riski voi olla myös käyttämättä jätetty mahdollisuus. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea organisaation toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallintaan sisältyy riskien tunnistaminen, arviointi ja hallitseminen sekä tunnistettujen riskien ja niiden hallinnan raportointi ja seuranta.

Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan, enää ei riitä yksittäisten epävarmuustekijöiden seuraaminen vaan organisaatiot joutuvat toteuttamaan riskienhallintaa paljon järjestelmällisemmin. Riskienhallinnan vaatimukset tulevat eri lakien, standardien ja kumppaneiden vaatimuksista. Tuloksellisen riskienhallintatyön mahdollistamiseksi koko organisaation kulttuuria ja riskienhallintaosaamista tulee kehittää ja ylläpitää. On tärkeää tietää nykyinen taso ja toiminta jo pelkästään oikeudellisten vastuukysymysten vuoksi.

Riskienhallinnan toteuttaminen riippuu organisaation koosta ja toiminnasta, toimet suhteutetaan tietenkin toimintaan ja suojattavien etujen riskitasoon nähden. Toteuttamisessa voi hyödyntää saatavilla olevia hallintamalleja, kuten ISO 31000 -standardia. Näin kaikki vaatimukset on helpompi tunnistaa ja hallintatoimenpiteet pystytään määrittämään selkeämmin.

Riskienhallinta saattaa olla monelle organisaatiolle haaste, joka tuntuu monimutkaiselta hallita. Sen takia onkin hyvä ulkoistaa tämä tehtävä asiantuntijoille. Ahertava tarjoaa riskienhallintaan räätälöidyt ja kokonaisvaltaiset palvelut, joiden avulla kaikki riskienhallintaan liittyvät vaatimukset tulee varmasti täytettyä.

Ahertava hoitaa kaikki riskienhallintaan liittyvät haasteet

Lue riskienhallintaan liittyviä ajankohtaisia kirj0ituksia

Miten otetaan riskit haltuun? Onnistunut riskienhallinta auttaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

Miten otetaan riskit haltuun? Onnistunut riskienhallinta auttaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. 1013 786 Ahertava

Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan, ja yksittäisten epävarmuustekijöiden sijasta tänä päivänä organisaatiot joutuvat hallitsemaan niitä koskettavia riskejä systemaattisesti. Riskienhallinnan vaatimukset tulevatkin jo eri lakien ja standardien sekä kumppaneiden vaatimuksista. Jokaisen…

Katso aiheeseen liittyviä videoita

Katso kaikki videot Ahertavan YouTube-kanavalla

Miksi riskienhallinnan ulkoistaminen on hyvä valinta?

Kyselyidemme perusteella asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluumme. Asiakkaat ovat kokeneet riskienhallintapalvelusta esimerkiksi seuraavia hyötyjä:

  • Kattavampi riskien arviointi ja hallinta.
  • ISO 31000 -standardin mukainen riskienhallintaprosessi ja dokumentaatio varmistaa kaikkien vaatimusten täyttymisen.
  • Ajankäyttö on tehokasta ja priorisoitua, aikaa käytetään olennaisiin asioihin.
  • Hyvä ymmärrys riskienhallinnan tärkeydestä liiketoiminnalle.
  • Projektit toteutetaan tehokkaasti.

Ottamalla Ahertavan yhteistyökumppaniksesi varmistat, että organisaationne riskienhallinta hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla vapautat aikaa priorisoida liiketoiminnan kannalta oleellisia asioita ja vähennät stressiä, kaaosta ja ylimääräisiä riskejä.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.