Blogi

Kevätlukukauden koulutukset julkaistu! 1600 650 Ahertava

Kevätlukukauden koulutukset julkaistu!

Ahertavan kevätlukukauden monipuolinen koulutustarjonta on julkaistu. Koulutusaiheitamme ovat muun muassa: Työturvallisuus- ja työsuojelukoulutukset Sähköturvallisuus-, kemikaaliturvallisuus- ja ATEX-koulutukset Vaarallisten töiden koulutukset: korkealla työskentely, säiliö- ja nostotyöt Kone- ja laiteturvallisuuskoulutukset Ensiapukoulutukset Kyberturvallisuus- ja tietosuojakoulutukset Käy tutustumassa monipuoliseen avoimeen tarjontaan koulutuskalenterissamme!

Työturvallisuuslaki muuttuu 1.6.2023 856 518 Ahertava

Työturvallisuuslaki muuttuu 1.6.2023

Työturvallisuuslaki muuttuu 1.6.2023. Uudella työturvallisuuslain muuttamisesta annetulla lailla (222/2023) pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä. Uudistus liittyy hallitusohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen julkisen talouden vahvistamisesta työllisyysastetta nostamalla.Tämä puolestaan edellyttää ikääntyvien lisääntyvää osallistumista työmarkkinoille ja työurien pidentämistä. Lakimuutoksen pääasiallisena tavoitteena onkin edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaistatyöelämästä poistumista. Käy lukemassa lisää…

Milloin olette viimeksi käyneet läpi tietosuojan nykytilanteen? 1600 900 Ahertava

Milloin olette viimeksi käyneet läpi tietosuojan nykytilanteen?

Yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) vaatimusten toteuttaminen vaatii jokaiselta organisaatiolta säännöllisiä toimenpiteitä vuosittain. Tarjoamme selkeän palvelun tietosuojavaatimusten säännölliseksi toteuttamiseksi. Tietosuojan nykytila-analyysi ja kehitystoimenpiteet Tietosuojan nykytila-analyysissä arvioidaan organisaation nykytila tietosuoja-asetuksen, eli GDPR:n vaatimuksiin nähden. Arvioinnin perusteella voidaan tunnistaa keskeiset puutteet ja kehityskohteet sekä suunnitella toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi. Tietosuojan arviointi koostuu tietosuoja-asetukseen liittyvistä vaatimuksista, joita käsitellään lomakkeissa.…

Suorita turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto käytännönläheisesti töiden ohella 1563 1600 Ahertava

Suorita turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto käytännönläheisesti töiden ohella

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT) antaa pätevyyden toimia turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana. Tutkinto tukee myös turvallisuusalan esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä toimimista. Koulutukseen on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa läpi vuoden. Jokaiselle opiskelijalle luodaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota kouluttaja tukee ja ohjaa koko opiskelun ajan. Tutkinnon rakenne Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä, osp) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (60 osp)…

Ahertavan syksyn avoin koulutustarjonta julkaistu 1024 768 Ahertava

Ahertavan syksyn avoin koulutustarjonta julkaistu

Vielä on kesää jäljellä, mutta koulujen alkaminen lähestyy kovaa vauhtia. Ahertavan syksyn monipuolinen koulutustarjonta on julkaistu. Koulutusaiheitamme ovat muun muassa: Työturvallisuus- ja työsuojelukoulutukset Sähköturvallisuus-, kemikaaliturvallisuus- ja ATEX-koulutukset Vaarallisten töiden koulutukset: korkealla työskentely, säiliö- ja nostotyöt Kone- ja laiteturvallisuuskoulutukset Ensiapukoulutukset Kyberturvallisuus- ja tietosuojakoulutukset Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Käy tutustumassa monipuoliseen syksyn avoimeen tarjontaan koulutuskalenterissamme!

Kohdennetut työturvallisuuskorttikoulutukset 281 179 Ahertava

Kohdennetut työturvallisuuskorttikoulutukset

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Koulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. Työturvallisuuskortin suorittanut henkilö osaa havainnoida vaaratilanteita ja riskejä sekä tiedostamaan työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa myös ennaltaehkäistä tapaturmia ja toimia onnettomuustilanteissa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuden vastuukysymyksiä. Työturvallisuuskorttikoulutus on mahdollista sisällyttää osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Järjestämme avoimia yleisiä työturvallisuuskorttikoulutuksia ja kohdennettuja…

Koulutamme ensiapua!  420 280 Ahertava

Koulutamme ensiapua! 

Työnantajalla on velvollisuus työturvallisuuslain mukaan huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Valikoimastamme löytyy monipuoliset ensiapukoulutukset, joissa kouluttajina toimivat päivittäin ensihoito- ja pelastustehtävissä toimivat ammattilaiset. Ensiapukoulutuksia on tarjolla eri pituisina (4 h, 8 h ja 16 h).  Meidän ensiapukoulutuksissa voit päivittää 16 tunnin ensiapukortin lyhyemmällä koulutuksella. Pätevyyden voi päivittää yhden kerran joko 4 tunnin tai 8 tunnin ensiapukoulutuksessa. Kaikki ensiapukoulutukset…

Tietosuojavastaavan koulutus 6.5.2022 1600 900 Ahertava

Tietosuojavastaavan koulutus 6.5.2022

Tietosuojavastaavan koulutuksessa saat hyvät valmiudet tietosuojavastaavan tehtäviin. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti esimerkkien avulla läpi lainsäädännön tulkintaa ja hyväksi todettuja toimintamalleja. Näin saat konkreettia työkaluja päivittäiseen työhön. Koulutus soveltuu sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoille. Kouluttajana toimii OTT Jyri Paasonen. Koulutuksen hinta on 395 € + alv. Ilmoittaudu koulutukseen: https://ssl.eventilla.com/event/v8Bla

Sähköalan turvallisuuskoulutukset 500 306 Ahertava

Sähköalan turvallisuuskoulutukset

Olemme tehneet paljon sähkö- ja turvasuojausliikkeiden kanssa yhteistyötä useiden vuosien ajan. Olemme toteuttaneet eri kehittämisprojekteja, joissa on muun muassa kehitetty ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä, ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä tai ISO 45001 -standardin mukainen turvallisuusjärjestelmä. Lisäksi olemme tehneet erilaisia riskienhallinnan, kyberturvan ja tietosuojan kehittämisprojekteja. Olemme myös kouluttaneet paljon sähkö- ja turvasuojausliikkeiden henkilöstöä, koska sähkön…

Ryhtiliike työsuojelutoimintaan 2732 1544 Ahertava

Ryhtiliike työsuojelutoimintaan

Työsuojeluorganisaation osaaminen on tärkeää, jotta työsuojelutoimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää. Kouluttamalla työsuojeluhenkilöstöä luodaan työsuojelun kulttuuria ja samalla varmistetaan riittävä tietotaso, jotta osa-aluetta voidaan kehittää organisaatiossa omatoimisesti. Ahertavan avoimessa koulutustarjonnassa oleviin webinaarikoulutuksiin on helppo osallistua. Opetuksen lisäksi koulutuksissa käydään hyvää keskustelua ajankohtaisista työsuojelun aiheesta niin kouluttajan kuin koulutukseen osallistuvien kesken. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan koulutukseen…