Yleinen

Mitä hyötyä rekisteritutkimuksista olisi turvallisuusalan toimijoille?

960 734 Ahertava

Jyri tarkastelee yhdessä Mikko Aaltosen kanssa blogissa rekisteritutkimusta ja sen hyödyntämistä turvallisuusalalla.  Käy lukemassa blogi.

Mitä pitäisi huomioida työturvallisuusrikostapauksessa?

640 202 Ahertava

Jyri tarkastelee blogissa työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistöä ja rikosprosessia.  Käy lukemassa blogi.

Yksityisen turvallisuusalan rooli yhteiskunnassa

220 293 Ahertava

Haaste -lehden uusi numero on julkaistu. Jyri käsittelee artikkelissa yksityisen turvallisuusalan roolia ja alan kehityksen taustatekijöitä. Artikkeli on luettavissa lehden kotisivuilta.

Mikä selittää rikollisuuden laskua länsimaissa?

1140 772 Ahertava

Jyri käsittelee blogissa yhdessä Mikko Aaltosen kanssa sitä, mikä selittää rikollisuuden laskua länsimaissa. Käy lukemassa blogi.

Voidaanko tulevia rikoksia ennustaa?

768 589 Ahertava

Jyri tarkastelee yhdessä Mikko Aaltosen kanssa blogissa rikosten ennustettavuutta. Käy lukemassa blogi.

Rikosten tilannetorjunnan 25 tekniikkaa

1280 853 Ahertava

Jyri käsittelee blogissa rikosten tilannetorjunnan 25 tekniikkaa. Käy lukemassa blogi.

Turvallisuusalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistarpeista

1280 853 Ahertava

Jyri käsittelee blogissa turvallisuusalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistarpeita. Käy lukemassa blogi.

Wiltrainin asiantuntijaverkosto

2200 1010 Ahertava

Olemme liittyneet mukaan Wiltrainin kokeneeseen asiantuntijaverkostoon. Wiltrain on erikoistunut palvelemaan asiakkaita erityisesti strategiatyöskentelyssä, johtamisessa, myynnin kasvattamisessa ja tehokkuuden parantamisessa. Tuomme verkostoon riskienhallinnan,  turvallisuuden ja oikeudellista osaamista. Käy tutustumassa Wiltrainiin.