Kemikaalin käytönvalvojan peruskoulutus

Kemikaalin käytönvalvojan peruskoulutuksessa saat valmiudet toimia käytönvalvojana suoritettuasi Tukesin pätevyyskokeen eTentti-oppimisympäristössä. Käytönvalvojasta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain  29 §:ssä ja vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen 12 §:ssä. Vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa tuotantolaitoksissa on oltava yksi tai useampi käytönvalvoja. Käytönvalvoja huolehtii siitä, että tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevien säännösten ja lupaehtojen sekä laadittujen toimintaperiaatteiden sekä suunnitelmien mukaisesti. Keskeiset käytönvalvojaa koskevat asiat ovat seuraavat:

 • Käytönvalvojan on ennen nimeämistä suoritettava pätevyyskoe Tukesin eTentti-oppimisympäristössä.
 • Käytönvalvojan on tunnettava käsiteltäviä kemikaaleja koskevat säännökset ja määräykset.
 • Käytönvalvojan on pääsääntöisesti oltava kyseisen toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänen työpaikkansa on oltava kyseisessä toimipaikassa.
 • Käytönvalvojalla ei kokeen suorittamisen lisäksi ole muodollisia pätevyysvaatimuksia.
 • Toiminnanharjoittajan velvollisuus on varmistaa, että käytönvalvojalla on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä.
 • Käytönvalvojan sijaista koskevat samat vaatimukset kuin varsinaistakin valvojaa.

Koulutuksessa käydään alla olevat materiaalit käytännön esimerkein ja harjoitustehtävin, jonka jälkeen on hyvät valmiudet suorittaa pätevyyskoe hyväksytysti.

Säädökset

 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
 • Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) muutoksineen
 • Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista (59/1999), luku 8 (Varastosäiliöt ja putkistot)
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (313/1985) muutoksineen, luvut 5 ja 6
 • Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003)

Standardeja

 • SFS 3350 Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat
 • SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto
 • SFS 5491 Vaaralliset kemikaalit. Säiliöiden merkitseminen
 • SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, palavat nesteet ja kaasut

Tukesin ohjeet, oppaat ja julkaisut

Koulutuksen kesto: Suunnitellaan osallistujien osaamisen mukaan

Toteutustapa: Webinaari tai lähikoulutus

Räätälöity koulutus

Järjestämme räätälöityjä lähi- ja webinaarikoulutuksia teidän organisaationne tarpeisiin. Kohdennamme koulutukset vastaamaan käytännönläheisesti teidän toimintaanne, joka tukee parhaiten päivittäistä työntekoa ja toimintatapojanne. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän tarpeisiinne sopiva koulutus.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.