Tietosuojavastaava

Tarjoamme tietosuojavastaavan asiantuntijapalvelua. Tietosuojavastaava toimii teidän organisaation tietosuojan asiantuntija ja rekisteröityjen henkilöiden sekä viranomaisten yhteyshenkilö. Hän huolehtii, että toiminta täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset.

Tietosuojavastaavan tehtävät

 • Tietosuoja-asetuksen vaatimusten täytäntöönpano ja soveltaminen organisaatiossa
 • Tietoriskien arviointiin ja hallintaan osallistuminen
 • Organisaation neuvonta ja ohjaus tietosuojakysymyksissä
 • Dokumentaation laatimisen, saatavuuden ja säilyttämisen valvonta
 • Ilmoitusvelvollisuuden toteutumisen seuranta
 • Vaikutusten arviointien tekemisen tukeminen ja valvonta
 • Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa
 • Tietosuojan kouluttaminen henkilöstölle
 • Rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisen tukeminen
 • Käsittelytoimiin liittyvän riskin asianmukainen huomiointi tehtävien suorittamisessa
 • Henkilötietojen käytön valvomisen suunnittelu ja toteutus
 • Organisaation johdolle raportointi tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista
 • Organisaation johdon osoittamiin muihin tietosuojaa tukeviin tehtäviin osallistuminen

Tietosuojavastaavan hinta

 • Päivähinta tietosuojavastaavalle 990 € / htp (alv 0 %)
 • Kaksi päivää viikossa tietosuojavastaava 4 990 € / kk (alv 0 %)
 • Kolme päivää viikossa tietosuojavastaava 6 990 € / kk (alv 0 %)
 • Täysipäiväinen tietosuojavastaava 10 990 € / kk (alv 0 %)

Tietosuojavastaavan kuukausihintaan kuuluu kaikki edellä mainitut tehtävät. Nämä suoritetaan asiakkaan tiloissa, jossa tietosuojavastaava on myös organisaation käytettävissä. Laskutus tapahtuu kuukausittain, mahdolliset matka- ja majoituskustannukset laskutetaan aina verohallinnon sen hetkisten ohjeiden mukaisesti.

Pyydä tarjous

Kysy rohkeasti lisätietoja tietosuojavastaavan palveluistamme tai kerro meille tarkemmin organisaationne tarpeista: vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin ja räätälöimme teille yksilöllisen tarjouksen tietosuojavastaavan palvelukokonaisuudesta.