Tietosuojavastaava

Tarjoamme tietosuojavastaavan asiantuntijapalvelua. Tietosuojavastaava toimii teidän organisaation tietosuojan asiantuntija ja rekisteröityjen henkilöiden sekä viranomaisten yhteyshenkilönä. Hän huolehtii, että toiminta täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset.

Tietosuojavastaavan tehtävät

 • Tietosuoja-asetuksen vaatimusten täytäntöönpano ja soveltaminen organisaatiossa
 • Tietoriskien arviointiin ja hallintaan osallistuminen
 • Organisaation neuvonta ja ohjaus tietosuojakysymyksissä
 • Dokumentaation laatimisen, saatavuuden ja säilyttämisen valvonta
 • Ilmoitusvelvollisuuden toteutumisen seuranta
 • Vaikutusten arviointien tekemisen tukeminen ja valvonta
 • Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa
 • Tietosuojan kouluttaminen henkilöstölle
 • Rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisen tukeminen
 • Käsittelytoimiin liittyvän riskin asianmukainen huomiointi tehtävien suorittamisessa
 • Henkilötietojen käytön valvomisen suunnittelu ja toteutus
 • Organisaation johdolle raportointi tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista
 • Organisaation johdon osoittamiin muihin tietosuojaa tukeviin tehtäviin osallistuminen

Pyydä tarjous

Kysy rohkeasti lisätietoja tietosuojavastaavan palveluistamme tai kerro meille tarkemmin organisaationne tarpeista: vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin ja räätälöimme teille yksilöllisen tarjouksen tietosuojavastaavan palvelukokonaisuudesta.