Työturvallisuus

Työturvallisuusjohtamisen organisoinnin osalta olennaista on toimintajärjestelmien, vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen sekä riittävien resurssien varaaminen. Organisaatioiden on tärkeää huomioida työturvallisuusvastuiden kohdentuminen, koska entistä enemmän käytetään muun muassa alihankkijoita ja toimitaan yhteisillä työpaikoilla. Rikosoikeudellisilla seuraamuksilla voi ollakin merkittäviä vaikutuksia organisaation liiketoiminnalle ja maineelle. Toteutamme esimerkiksi seuraavia palveluita:

  • Työturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen
  • Työturvallisuusdokumentaation laadinta
  • Työn vaarojen ja riskien arviointi sekä analysointi
  • Työmaan turvallisuuden suunnittelu ja turvallisuuskoordinaattorina toimiminen
  • Työtapaturmien tutkinta ja avustaminen