Ympäristöpäällikkö

Ympäristöpäällikkö-palvelu on tarkoitettu ympäristöjärjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Sen tarkoituksena on ympäristönhallinnan kaikkien kehittämiskohteiden tunnistaminen, toteuttaminen ja valvonta. Näiden toimien lisäksi ympäristöpäällikkö huolehtii siitä, että toiminta on ISO 14001 -standardin mukaista.

Ympäristöpäällikön tehtävät

Organisaatiossa ympäristöpäällikön rooli on koko organisaation ja johdon asiantuntijana toimiminen. Päällikön keskeisiä tehtäviä ovat:

 • Koko ympäristöhallintaprosessin hoitaminen.
 • Ympäristöriskien arviointi ja analysointi sekä hallintatoimenpiteiden määrittely.
 • Sisäiset auditoinnit ja ulkoisissa mukana oleminen.
 • Dokumentaation laatiminen ja ylläpito.
 • Koulutusten pitäminen ja organisointi.
 • Tilannekuvan ylläpitäminen ja säännöllinen raportointi.
 • Vuosikellon mukaisten kokousten järjestäminen.
 • Johdon katselmuksen toteuttaminen.
 • Organisaation neuvonta ja ohjaus ympäristöön liittyvissä kysymyksissä.
 • Yhteyshenkilönä toimiminen sidosryhmiin.
 • Päätöksenteon tukeminen.

Ympäristöpäällikön hinta

Ympäristöpäällikön palvelun saa seuraavalla hinnoittelumallilla:

 • Päivähinta ympäristöpäällikölle 990 € / htp (alv. 0 %)
 • Kaksi päivää viikossa 4 990 € / kk (alv. 0 %)
 • Kolme päivää viikossa 6 990 € / kk (alv. 0 %)
 • Täysipäiväinen ympäristöpäällikkö 10 990 € / kk (alv. 0 %)

Mainittuihin kuukausihintoihin sisältyy kaikki edellä listatut tehtävät. Ympäristöpäällikkö työskentelee asiakkaan tiloissa ja on samalla koko asiakasorganisaation käytettävissä. Laskutus toteutuu kuukausittain, mahdolliset matka- ja majoituskustannukset lasketaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä

Jos ympäristöpäällikön palveluistamme heräsi kysymyksiä, lähetä ne meille niin vastaamme mielellämme. Voit myös suoraan kertoa organisaationne tarpeista, niin räätälöimme juuri teille sopivan palvelutarjouksen.