Miten otetaan riskit haltuun? Onnistunut riskienhallinta auttaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

Miten otetaan riskit haltuun? Onnistunut riskienhallinta auttaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

Miten otetaan riskit haltuun? Onnistunut riskienhallinta auttaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. 1013 786 Ahertava

Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan, ja yksittäisten epävarmuustekijöiden sijasta tänä päivänä organisaatiot joutuvat hallitsemaan niitä koskettavia riskejä systemaattisesti. Riskienhallinnan vaatimukset tulevatkin jo eri lakien ja standardien sekä kumppaneiden vaatimuksista.

Jokaisen organisaation on tärkeää hallita riskejä. Teimme helpon ja kustannustehokkaan palvelutuotteen riskienhallinnan kehittämiseksi. Toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää ISO 31000 -standardia, joka auttaa organisaatioita luomaan riskienhallinnan puitteet, joiden avulla voidaan tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Standardi soveltuu kaikenkokoisilla ja eri toimialojen organisaatioille. Sen tavoitteena on luoda riskienhallinnan kulttuuri, jossa henkilöstö ja sidosryhmät ovat tietoisia riskienhallinnan merkityksestä.

Riskienhallinnan nykytila ja kehitystoimenpiteet

Palvelu aloitetaan asiantuntijamme johdolla arvioimalla riskienhallinnan nykytila. Arvioinnin perusteella voidaan tunnistaa keskeiset puutteet ja kehityskohteet sekä suunnitella toimenpiteet riskienhallinnan kehittämiseksi. Lisäksi selitämme, mitä ISO 31000 -standardin vaatimukset käytännössä tarkoittavat teidän liiketoiminnassanne. Tavoitteena on ylläpitää tarkastelukohteen tilannetietoa vaatimuksista (toteutuvatko vaatimukset vai eivät).

Jokainen vaatimus on omana lomakkeena, jossa on kuvattu lyhyesti vaatimuksen keskeinen sisältö. Arvioinnissa saa lomakkeeseen merkittyä tilatiedon (toteutuu, ei toteudu tai ei sovellettavissa), muistiinpanoja, määriteltyä omistajan ja lisättyä liitteitä. Lisäksi vaatimuksen yhteyteen voidaan lisätä hallintatoimet, jossa voidaan määrittää toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö. Tästä saadaan laitettua automaattisia muistutuksia vastuuhenkilöille.

Arvioinnin jälkeen saadaan kokonaiskuva menettelytapojen noudattamisesta vaatimuksiin nähden ja voidaan arvioida toimivuutta käytännössä sekä tunnistaa kehittämiskohteita. Arvioinnin myötä voidaan tuloksista määritellä kehitystoimenpiteet ja priorisoida ne niiden kriittisyyden mukaisesti. Näin voidaan myös asettaa kehittämisprojektille tarkempi aikataulu ja suunnitella resursointi, kun tiedetään tarkemmin

Riskienhallinnan dokumentaatio ja riskien arviointi

Tämän jälkeen käydään läpi riskienhallinnan mallidokumentaatio, johon sisältyy ISO 31000 -standardin mukainen riskienhallintapolitiikka, riskienhallinnan periaatteet, riskienhallintaprosessin kuvaus, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje, taloussääntö ja riskienhallinnan vuosisuunnitelma.

Mallidokumentaatio on kirjoitettu esimerkinomaisesti, joten sen pohjalta on helppo ja nopea muokata omaan organisaatioon dokumentaatio. Autamme dokumentaation työstämisessä. Lisäksi autamme riskien arvioinnissa ja analysoinnissa. Lopuksi käydään vielä yhdessä läpi riskit ja työstetty dokumentaatio sekä tehdyt toimenpiteet.

Palvelun hinnoittelu

Tarjoamme riskienhallinnan kehittämisprojektin 1 990 euron kokonaishinnalla. Palveluun sisältyy edellä mainittu riskienhallinnan nykytilan arviointi yhdessä asiakkaan nimeämän projektityöryhmän kanssa. Palveluun sisältyy mallidokumentaatio ja sen työstämisen ohjeistaminen.  Projektin lopuksi käydään yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet. Mallidokumentaation voi ostaa käyttöön 990 euron hinnalla. Mallidokumentaatio on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.