Kohdennetut työturvallisuuskorttikoulutukset

Kohdennetut työturvallisuuskorttikoulutukset

Kohdennetut työturvallisuuskorttikoulutukset 281 179 Ahertava

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Koulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. Työturvallisuuskortin suorittanut henkilö osaa havainnoida vaaratilanteita ja riskejä sekä tiedostamaan työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa myös ennaltaehkäistä tapaturmia ja toimia onnettomuustilanteissa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuden vastuukysymyksiä. Työturvallisuuskorttikoulutus on mahdollista sisällyttää osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Järjestämme avoimia yleisiä työturvallisuuskorttikoulutuksia ja kohdennettuja seuraaville kohderyhmille:

  • Sähköala
  • Rakennusala
  • Työnjohto

Sähköalan työturvallisuuskorttikoulutus

Sähköalalle kohdennettu työturvallisuuskorttikoulutus keskittyy sähkötöiden vaaroihin ja kerrataan sähköturvallisuutta koskevia määräyksiä, jotta sähkölaitteiden ja -keskusten läheisyydessä osataan työskennellä turvallisesti. Koulutus soveltuu sähköasentajille, sähkötöiden työnjohtajille, kiinteistöhuollolle ja teollisuuden kunnossapidolle, verkonrakentajille ja voimalaitostyöntekijöille, elektroniikka- ja akkuteollisuuden työntekijöille sekä turvasuojaajille.

Rakennusalan työturvallisuuskorttikoulutus

Rakennusalalle kohdennetussa työturvallisuuskorttikoulutuksessa keskitytään rakennustyön ja työmaiden vaaratekijöihin sekä hyviin käytänteisiin, joilla läheltä piti -tilanteet ja työtapaturmat voidaan välttää. Työturvallisuutta lähestytään ennen kaikkea yksittäisen rakennusalan ammattilaisen näkökulmasta siten, että se on ymmärrettävää ja opittuja asioita voidaan soveltaa omassa työssä.

Työnjohdon työturvallisuuskorttikoulutus

Työnjohdolle kohdennetussa työturvallisuuskorttikoulutuksessa keskitytään esihenkilöiden työturvallisuusvastuisiin ja annetaan työkaluja siihen, miten työturvallisuutta johdetaan arjessa, kuten turvallisuuskävelyt, turvallisuusvartit ja erilaiset turvallisuustarkastukset. Koulutus antaa valmiudet osallistua myös työsuojelutarkastukseen työnantajan edustajana ja toimia työhön perehdyttäjänä.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen perustiedot

Koulutuksen kesto: 8 tuntia

Toteutustapa: Webinaari/lähiopetus

Koulutuksen hinta: 95 € + alv.

Pätevyyden voimassaolo: 5 vuotta

Työturvallisuuskortti lähetetään postilla koulutuksen jälkeen. Korttitieto.fi -sovelluksella pystyt tallentamaan työturvallisuuskortin myös sähköisessä muodossa. Jos työturvallisuuskorttisi on kadonnut, niin voit tilata uuden Työturvallisuuskeskuksesta.

Räätälöity koulutus

Järjestämme räätälöityjä lähi- ja webinaarikoulutuksia teidän organisaationne tarpeisiin. Kohdennamme koulutukset vastaamaan käytännönläheisesti teidän toimintaanne, joka tukee parhaiten päivittäistä työntekoa ja toimintatapojanne. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän tarpeisiinne sopiva koulutus.