Sähköalan turvallisuuskoulutukset

Sähköalan turvallisuuskoulutukset

Sähköalan turvallisuuskoulutukset 500 306 Ahertava

Olemme tehneet paljon sähkö- ja turvasuojausliikkeiden kanssa yhteistyötä useiden vuosien ajan. Olemme toteuttaneet eri kehittämisprojekteja, joissa on muun muassa kehitetty ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä, ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä tai ISO 45001 -standardin mukainen turvallisuusjärjestelmä. Lisäksi olemme tehneet erilaisia riskienhallinnan, kyberturvan ja tietosuojan kehittämisprojekteja.

Olemme myös kouluttaneet paljon sähkö- ja turvasuojausliikkeiden henkilöstöä, koska sähkön vaarat työtehtävissä ja työympäristössä muodostavat merkittävän riskin työturvallisuudelle. Kaikki kouluttajamme ovat kokeneita asiantuntijoita, joilla on laaja-alainen käytännön työkokemus alalta. On ensiarvoisen tärkeää, että sähkön vaikutuksen piirissä työskentelevät omaavat riittävät tiedot ja taidot, jotta vakavilta onnettomuuksilta voidaan välttyä. Tarjoamme kattavasti sähköturvallisuusaiheisia webinaari- ja tilauskoulutuksia.

SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus

SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus on kaikille sähköalan töitä tekeville pakollinen koulutus, joka on uusittava viiden vuoden välein. Koulutus on annettava kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Koulutuksen suorittanut henkilö tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, standardin vaatimukset, sähkön vaarat, oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Sähköalan työturvallisuuskorttikoulutus

Sähköalalle kohdennettu työturvallisuuskorttikoulutus keskittyy sähkötöiden vaaroihin ja kerrataan sähköturvallisuutta koskevia määräyksiä, jotta sähkölaitteiden ja -keskusten läheisyydessä osataan työskennellä turvallisesti. Koulutus soveltuu sähköasentajille, sähkötöiden työnjohtajille, kiinteistöhuollolle ja teollisuuden kunnossapidolle, verkonrakentajille ja voimalaitostyöntekijöille, elektroniikka- ja akkuteollisuuden työntekijöille sekä turvasuojaajille.

Sähköalan ensiapukoulutus

Sähköalan neljän tunnin ensiapukoulutus antaa valmiudet ensiapuun erityisesti sähkötapaturmissa ja sähkön aiheuttamissa vammoissa sekä erilaisissa työtapaturmissa. SFS 6002 -sähkötyöturvallisuusstandardi edellyttää, että sähköalan töissä on huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta työturvallisuuslain ensiapuun liittyvän sääntelyn lisäksi. Vaatimus koskee kaikkia sähköalan työntekijöitä eri tehtävissä. Ensiapukoulutus täyttää standardin ja Tukesin asettamat vaatimukset sähkötyötä tekevien henkilöiden ensiapukoulutukselle.