Ryhtiliike työsuojelutoimintaan

Ryhtiliike työsuojelutoimintaan

Ryhtiliike työsuojelutoimintaan 2732 1544 Ahertava

Työsuojeluorganisaation osaaminen on tärkeää, jotta työsuojelutoimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää. Kouluttamalla työsuojeluhenkilöstöä luodaan työsuojelun kulttuuria ja samalla varmistetaan riittävä tietotaso, jotta osa-aluetta voidaan kehittää organisaatiossa omatoimisesti.

Ahertavan avoimessa koulutustarjonnassa oleviin webinaarikoulutuksiin on helppo osallistua. Opetuksen lisäksi koulutuksissa käydään hyvää keskustelua ajankohtaisista työsuojelun aiheesta niin kouluttajan kuin koulutukseen osallistuvien kesken.

Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan koulutukseen linkeistä.

Työsuojelu peruskoulutus

Työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehenkoulutus

Työsuojelupäällikön koulutus


Työnjohdon työturvallisuuskorttikoulutus

Työnjohdolle kohdennetussa työturvallisuuskorttikoulutuksessa keskitytään esimiesten työturvallisuusvastuisiin ja annetaan työkaluja siihen, miten työturvallisuutta johdetaan arjessa, kuten turvallisuuskävelyt, turvallisuusvartit ja erilaiset turvallisuustarkastukset. Koulutus antaa valmiudet osallistua myös työsuojelutarkastukseen työnantajan edustajana ja toimia työhön perehdyttäjänä.

Koulutuksesta myönnetään Työturvallisuuskeskus TTK työturvallisuuskortti, joka on voimassa 5 vuotta.

Avoin koulutus toteutetaan webinaarina ja hinta on 95 € + alv.

Ilmoittaudu koulutukseen!