Kuinka toteutan helposti ISO 9001 -standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän?

Kuinka toteutan helposti ISO 9001 -standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän?

Kuinka toteutan helposti ISO 9001 -standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän? 831 726 Ahertava

Laadunhallinta auttaa organisaatiota pitämään toimintansa ja tuotantonsa laadun hallittavissa. Siten saadaan selkeyttä johtamiseen, prosesseihin, toimintoihin ja jatkuvaan parantamiseen. Laadunhallinnan ensisijainen tavoite onkin täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset.

Organisaatiossa tavoitteet laadun suhteen perustuvat organisaation liiketoiminnan tarpeisiin ja odotuksiin. Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001 on uudistunut. Keskeisenä uudistuksena on riskiperustainen ajattelu osana kaikkia laadunhallinnan prosesseja. Teimme helpon ja kustannustehokkaan palvelutuotteen laadunhallinnan kehittämiseksi.

Nykytilan arviointi ja kehitystoimenpiteet

Palvelu aloitetaan asiantuntijamme johdolla arvioimalla nykytila. Arvioinnin perusteella voidaan tunnistaa keskeiset puutteet ja kehityskohteet sekä suunnitella toimenpiteet ympäristönhallinnan kehittämiseksi. Lisäksi selitämme, mitä ISO 9001 -standardin vaatimukset käytännössä tarkoittavat teidän liiketoiminnassa.Tavoitteena on ylläpitää tarkastelukohteen tilannetietoa vaatimuksista (toteutuvatko vaatimukset vai eivät).

Jokainen vaatimus on omana lomakkeena, jossa on kuvattu lyhyesti vaatimuksen keskeinen sisältö. Arvioinnissa saa lomakkeeseen merkittyä tilatiedon (toteutuu, ei toteudu tai ei sovellettavissa), muistiinpanoja, määriteltyä omistajan ja lisättyä liitteitä. Lisäksi vaatimuksen yhteyteen voidaan lisätä hallintatoimet, jossa voidaan määrittää toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö. Tästä saadaan laitettua automaattisia muistutuksia vastuuhenkilöille.

Arvioinnin jälkeen saadaan kokonaiskuva menettelytapojen noudattamisesta vaatimuksiin nähden ja voidaan arvioida toimivuutta käytännössä sekä tunnistaa kehittämiskohteita. Arvioinnin myötä voidaan tuloksista määritellä kehitystoimenpiteet ja priorisoida ne niiden kriittisyyden mukaisesti. Näin voidaan myös asettaa kehittämisprojektille tarkempi aikataulu ja suunnitella resursointi, kun tiedetään tarkemmin

Laadunhallintajärjestelmän dokumentaatio

Tämän jälkeen käydään läpi laadunhallintajärjestelmän mallidokumentaatio, johon sisältyy ISO 9001 -standardin mukainen Corporate Governance Statement, laatupolitiikka, laatukäsikirja, prosessikuvaukset, asiakirjahallinnan toimintaohje, riskienhallinnan vuosisuunnitelma ja johdon katselmus.

Mallidokumentaatio on kirjoitettu esimerkinomaisesti, joten sen pohjalta on helppo ja nopea muokata omaan organisaatioon vaatimustenmukainen dokumentaatio. Autamme dokumentaation työstämisessä. Lopuksi käydään vielä yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet.

Mallidokumentaatio on kirjoitettu esimerkinomaisesti, joten sen pohjalta on helppo ja nopea muokata omaan organisaatioon vaatimustenmukainen dokumentaatio. Autamme dokumentaation työstämisessä. Lopuksi käydään vielä yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet.

Palvelun hinnoittelu

Tarjoamme laadunhallinnan kehittämisprojektin 1 990 euron kokonaishinnalla. Palveluun sisältyy edellä mainittu nykytilan arviointi yhdessä asiakkaan nimeämän projektityöryhmän kanssa. Palveluun sisältyy mallidokumentaatio ja sen työstämisen ohjeistaminen.  Projektin lopuksi käydään yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet. Mallidokumentaation voi ostaa käyttöön 990 euron hinnalla. Mallidokumentaatio on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.