Kuinka toteutan helposti ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristönhallintajärjestelmän?

Kuinka toteutan helposti ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristönhallintajärjestelmän?

Kuinka toteutan helposti ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristönhallintajärjestelmän? 1212 670 Ahertava

Luotettava ympäristönhallinta tarkoittaa, että organisaatiossa on vaatimustenmukainen ja jatkuvasti parannettava ympäristönhallintajärjestelmä. Tämä auttaa noudattamaan kaikkia tarvittavia ympäristömääräyksiä.

Hyvin hallinnoitu ja integroitu ympäristönhallintajärjestelmä auttaa käyttämään energiaa ja resursseja tehokkaammin, vähentää käyttökustannuksia ja takaa palvelujen jatkuvan kehittämisen. Sitoutumisesi ympäristöön voi myös avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia ympäristötietoisten asiakkaiden kanssa.

Teimme helpon ja kustannustehokkaan palvelutuotteen ympäristönhallinnan kehittämiseksi. Toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää ISO 14001 -standardia, joka on maailman tunnetuin viitekehys ympäristöjärjestelmälle. Standardi nostaa ympäristöasiat vahvemmin johdon agendalle ja edellyttää ympäristöasioiden sisällyttämistä strategioihin. Lisäksi standardi korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa, johon kuuluu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen.

Nykytilan arviointi ja kehitystoimenpiteet

Palvelu aloitetaan asiantuntijamme johdolla arvioimalla nykytila. Arvioinnin perusteella voidaan tunnistaa keskeiset puutteet ja kehityskohteet sekä suunnitella toimenpiteet ympäristönhallinnan kehittämiseksi. Lisäksi selitämme, mitä ISO 14001 -standardin vaatimukset käytännössä tarkoittavat teidän liiketoiminnassa. Tavoitteena on ylläpitää tarkastelukohteen tilannetietoa vaatimuksista (toteutuvatko vaatimukset vai eivät).

Jokainen vaatimus on omana lomakkeena, jossa on kuvattu lyhyesti vaatimuksen keskeinen sisältö. Arvioinnissa saa lomakkeeseen merkittyä tilatiedon (toteutuu, ei toteudu tai ei sovellettavissa), muistiinpanoja, määriteltyä omistajan ja lisättyä liitteitä. Lisäksi vaatimuksen yhteyteen voidaan lisätä hallintatoimet, jossa voidaan määrittää toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö. Tästä saadaan laitettua automaattisia muistutuksia vastuuhenkilöille.

Arvioinnin jälkeen saadaan kokonaiskuva menettelytapojen noudattamisesta vaatimuksiin nähden ja voidaan arvioida toimivuutta käytännössä sekä tunnistaa kehittämiskohteita. Arvioinnin myötä voidaan tuloksista määritellä kehitystoimenpiteet ja priorisoida ne niiden kriittisyyden mukaisesti. Näin voidaan myös asettaa kehittämisprojektille tarkempi aikataulu ja suunnitella resursointi, kun tiedetään tarkemmin

Ympäristönhallintajärjestelmän dokumentaatio

Tämän jälkeen käydään läpi hallintajärjestelmän mallidokumentaatio, johon sisältyy ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöpolitiikka, ympäristökäsikirja, menettelyohjeet, käyttöturvallisuustiedote, pelastussuunnitelma, riskienhallinnan vuosisuunnitelma ja johdon katselmus.

Mallidokumentaatio on kirjoitettu esimerkinomaisesti, joten sen pohjalta on helppo ja nopea muokata omaan organisaatioon vaatimustenmukainen dokumentaatio. Autamme dokumentaation työstämisessä. Lopuksi käydään vielä yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet.

Palvelun hinnoittelu

Tarjoamme kehittämisprojektin 1 990 euron kokonaishinnalla. Palveluun sisältyy edellä mainittu nykytilan arviointi yhdessä asiakkaan nimeämän projektityöryhmän kanssa. Palveluun sisältyy mallidokumentaatio ja sen työstämisen ohjeistaminen. Projektin lopuksi käydään yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet. Mallidokumentaation voi ostaa käyttöön 990 euron hinnalla. Mallidokumentaatio on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.